Skip to main content

Be a member

Membership benefits

 • Zázemí silného profesního sdružení v oboru praní prádla a čištění oděvů
 • Reprezentaci členů a prosazování jejich zájmů a potřeb ve státních a krajských orgánech
 • Možnost účasti na pořádaných školeních, seminářích, exkurzích, konferencích, veletrzích a zájezdech za zvýhodněných podmínek
 • Aktuální informace o novinkách, trendech a legislativě
 • Odběr časopisu INFORMÁTOR
 • Odborný rozvoj osobnosti formou kvalifikovaného vzdělávání prostřednictvím Národní soustavy (získání výučního listu)
 • Možnost výměny zkušeností s ostatními členy
 • Zvýhodněné ceny za certifikaci provozovny
 • Propagaci členské základny
 • S námi jste členy Hospodářské komory a Sotex Ginetex
 • Strategie 2020 – 2022

Membership fees

 • The membership consists of regular, special and honorary members.
 • Regular members are all entities that provide laundry, dry cleaning or textile rental services.
 • Special members are companies that supply equipment, technologies, consultations or other services or products to regular members.
 • Honorary members include personalities who have contributed significantly to the development of the Association and our industry.

The amount of the annual membership fee is determined according to the registered number of workers in persons bound to the relevant member in the fields of laundry and dry cleaners, as follows:

Number of workers The amount of the membership fee in CZK
1  –  5 2 500,-
6  – 10 5 400,-
11 – 20 7 600,-
21 – 30 9 600,-
31 – 50 14 200,-
51 – 65 16 700,-
66 – 80 19 800,-
81 – 90 22 300,-
91– 99 24 800,-
more than 100 29 100,-

Mimořádní členové Asociace jsou rozděleni do 5 skupin podle předpokládaného objemu dodávek a služeb pro obor praní a chemické čištění a to takto:

 • Skupina 1:       Výrobci a prodejci pracích, čistících a pomocných pracích a čistících prostředků a materiálů
 • Skupina 2:       Prodejci strojů a zařízení
 • Skupina 3:       Drobní prodejci a servisní firmy, výrobci oděvů, dodavatelé a zušlechťovatelé textilu
 • Skupina 4:       Projektanti a samostatní podnikatelé (bez zaměstnanců)
 • Skupina 5:       Profesně stejně orientované subjekty

Členský příspěvek pro nové mimořádné členy schvaluje předsednictvo na návrh sekretariátu a to v návaznosti na zařazení nového člena do některé z následujících skupin:

Skupina Výše členského příspěvku v Kč
1 25 350,-
2 18 200,-
3 11 700,-
4 3 250,-
5 je posuzována stejně, jako členové řádní,
tedy podle počtu zaměstnanců

Detailed information on the amount of membership contributions is contained in the Contribution Regulations, which can be found HERE.

Application