Skip to main content

Services

Services of our Association

  • Asociace prádelen a čistíren České republiky, z. s. poskytuje svým členům, ale i odborné veřejnosti odbornou podporu a spolupráci zejména v oblasti certifikace. V současnosti je dlouholetá praxe v certifikaci prádelenských provozů opřena o spolehlivou spolupráci s Textilním zkušebním ústavem s.p.. Certifikace podle Oborových specifikací má své pevné místo na trhu a bývá častou podmínkou výběrových řízení, zpravidla u zdravotnických provozů.
  • Druhým opěrným pilířem ve službách členům a odborné veřejnosti je vzdělávací činnost. Asociace organizuje odborné vzdělávání pro členské firmy. Pravidlem jsou každoroční semináře pro provozovatele chemických čistíren se zaměřením na reklamace a detáš.
  • Postupně se Asociaci daří organizovat setkávání a to za účelem exkurze do provozoven členských firem.
  • Informační podporu pak nabízí také časopis INFORMÁTOR, který vychází již od roku 1972.
  • Členské firmy mají také možnost inzerovat jak v INFORMÁTORU, tak i na webových stránkách Asociace.

Certifikace

Zjistěte více informací

Certifikace prádelen a čistíren

Vzdělávání

Zjistěte více informací

Vzdělávání a odborné školení

Časopis

Zjistěte více informaci

Časopis informátoru Asociace PAČ

Bazar

Zjistěte více informací

Členský bazar