Skip to main content

Stát se členem

Výhody členství

 • Zázemí silného profesního sdružení v oboru praní prádla a čištění oděvů
 • Reprezentace a propagace našich členů a prosazování jejich zájmů (Bez prádelen takto, Den prádla)
 • Možnost ovlivňovat dění v oboru prostřednictvím členství v komisích Asociace či přímo v jejím vedení
 • Možnost účasti na našich akcích (semináře, konference INTERCLEAN, zájezdy, exkurze) za zvýhodněných podmínek
 • Každý kvartál pro členy vydáváme Oborový index nákladů zpětně sledující náklady v našem oboru
 • Každý rok pro členy vydáváme průzkum trhu/studii zaměřenou na náš obor (2019, 2021, 2022)
 • Bezplatný vstup na networkingovou akci TexTalk
 • Možnost bezplatné péče o zdraví pracovníků v rámci APaČ Road Show
 • Aktuální informace o novinkách, trendech a legislativě
 • Odběr časopisu Informátor
 • Možnost bezplatné inzerce v sekci Bazar
 • Zvýhodněné ceny za certifikaci provozovny
 • Přístup do členské sekce
 • S námi jste členy Hospodářské komory a Sotex Ginetex
 • Přehled o dění v oboru na evropské půdě v rámci členství v ETSA (Evropská asociace textilní péče)

Členské poplatky

 • Členskou základnu tvoří členové řádní, mimořádní a čestní.
 • Řádní členové jsou všechny subjekty, které poskytují službu praní, chemického čištění či pronájem textilu.
 • Naopak členové mimořádní jsou firmy, které dodávají techniku, technologie, konzultace či další služby nebo výrobky členům řádným.
 • Mezi čestné členy patří osobnosti, které se významně zasloužili o rozvoj Asociace a našeho oboru.

Výše ročního členského příspěvku je stanovena dle evidenčního počtu pracovníků ve fyzických osobách vázaných u příslušného člena na obory praní a chemického čištění a to takto:

Počet pracovníků Výše členského příspěvku v Kč
1  –  5 3 000,-
6  – 10 6 400,-
11 – 20 9 100,-
21 – 30 11 500,-
31 – 50 17 000,-
51 – 65 20 000,-
66 – 80 23 700,-
81 – 90 26 700,-
91– 99 29 700,-
více než 100 34 900,-

Mimořádní členové Asociace jsou rozděleni do 5 skupin podle předpokládaného objemu dodávek a služeb pro obor praní a chemické čištění a to takto:

 • Skupina 1:       Výrobci a prodejci pracích, čistících a pomocných pracích a čistících prostředků a materiálů
 • Skupina 2:       Prodejci strojů a zařízení
 • Skupina 3:       Drobní prodejci a servisní firmy, výrobci oděvů, dodavatelé a zušlechťovatelé textilu
 • Skupina 4:       Projektanti a samostatní podnikatelé (bez zaměstnanců)
 • Skupina 5:       Profesně stejně orientované subjekty

Členský příspěvek pro nové mimořádné členy schvaluje předsednictvo na návrh sekretariátu a to v návaznosti na zařazení nového člena do některé z následujících skupin:

Skupina Výše členského příspěvku v Kč
1 30 400,-
2 21 800,-
3 14 000,-
4 3 900,-
5 je posuzována stejně, jako členové řádní,
tedy podle počtu zaměstnanců

Podrobné informace o výši členských příspěvků jsou obsaženy v Příspěvkovém řádu, který naleznete ZDE.

Přihláška