Skip to main content

Certification

How the certification process works

  • Certifikace je proces, při kterém dochází k prověření prádelny, nebo čistírny z hlediska dodržování požadovaných standardů.
  • V případě průmyslových prádelen zajišťuje Asociace PaČ vydávání certifikátů podle tzv. Oborových specifikací, což jsou dokumenty vydávané Centrem technické normalizace Textilního zkušebního ústavu. Tyto dokumenty jsou zpracované s ohledem na tzv. best practice, což znamená, že respektují tu nejlepší výrobní praxi.
  • Oborové specifikace naleznete ZDE.
  • Certifikace čistíren je v tuto chvíli v přípravě. Její podstata je založena na tzv. kontrolním balíku. Jedná se o prověření služeb čistírny na vybraných vzorcích oděvů a následným auditem.

Certification of laundries

Find out more

Certification of dry cleaners

Find out more