Časopis informátor

Časopis informátor

  • Informátor je odborný časopis, vydávaný Asociací prádelen a čistíren. Vychází již od roku 1969, kdy jej vydávalo Sdružení prádelen a čistíren v Ostravě.
  • Za dobu své existence, téměř 50. let doznal časopis řady změn ve svém vzhledu – z černobílého novinového tisku na barevný, na křídovém papíru – ale jeho odborné zaměření se nezměnilo. Přináší mnoho informací a nových poznatků pro všechny své čtenáře a odborníky z oboru.
  • Časopis vychází periodicky nejméně 4-krát ročně s nákladem 400 výtisků. Zdarma obdrží časopis všichni členové Asociace, a to v počtu výtisků úměrném velikosti provozu. Nečlenové Asociace si mohou odběr časopisu objednat, roční předplatné činí 1200,- Kč + 15% DPH.
  • Časopis je zdarma zasílán některým státním institucím, jako jsou Knihovna Národního muzea, Parlamentní knihovna, Ministerstvo vnitra ČR, Česká obchodní inspekce Praha, a také našim partnerským organizacím – Hospodářské komoře ČR, Sdružení podnikatelů ČR, Asociaci oděvního, textilního a kožedělného průmyslu ATOK Praha, Spoločenstvo práčovní a čistiarní Slovenskej republiky.

Termíny a témata

Časopis INFORMÁTOR je vydáván 4x ročně na křídovém papíře, v plnobarevném vydání, velikosti 21,59 x 27,94 cm (šířka x výška) a rozsahu nejméně 24 stran.

Pro rok 2022 jsme připravili tato témata:

vydání téma Expedice
I. 2022 Kompenzace prádelnám 18.02.2022
II. 2022 Stoupající ceny energií ničí prádelenství 31.05.2022
III. 2022 INTERCLEAN 2022 06.09.2022
IV. 2022 Bude upřesněno 16.12.2022

Inzerce

  • Odborné periodikum INFORMÁTOR je vhodným prostorem pro komerční inzerci.
  • Inzerci je třeba dodat ve vhodném grafickém zpracování (tiskové PDF + ořezové značky + přesah 5 mm) a zejména ve správném rozměru (21,59 x 27,94 cm – POZOR, NENÍ TO A4!).
  • Inzerci posílejte na adresu info@apac.cz vždy nejpozději 7 dní před aktuálním vydáním. Inzerát bude zveřejněn podle dohody se zadavatelem.
Rozsah inzerce
členové Asociace
nečlenové Asociace
 1 strana  9000,-  15000,-
 1/2 strany  5000,-  7500,-
 1/4 strany  3000,-  5000,-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Mimo inzerci v časopisu INFORMÁTOR je možné využít inzerci na webových stránkách APaČ a to za ceny 1000 Kč + DPH pro členské firmy a 3000 Kč + DPH pro nečlenské společnosti.