Časopis informátor

Časopis informátor

  • Informátor je odborný časopis, vydávaný Asociací prádelen a čistíren. Vychází již od roku 1969.
  • Za dobu své existence, téměř 50. let doznal časopis řady změn ve svém vzhledu – z černobílého novinového tisku na barevný, na křídovém papíru – ale jeho odborné zaměření se nezměnilo. Přináší mnoho informací a nových poznatků pro všechny své čtenáře a odborníky z oboru.
  • Časopis vychází periodicky nejméně čtyřikrát ročně s nákladem až 400 výtisků. Zdarma obdrží časopis všichni členové Asociace, a to v počtu výtisků úměrném velikosti provozu. Nečlenové Asociace si mohou odběr časopisu objednat, roční předplatné činí 1400,- Kč + 15% DPH.
  • Časopis je zdarma zasílán některým státním institucím, jako jsou Knihovna Národního muzea, Parlamentní knihovna, Ministerstvo vnitra ČR, Česká obchodní inspekce Praha, a také našim partnerským organizacím – Hospodářské komoře ČR, Sdružení podnikatelů ČR, Asociaci oděvního, textilního a kožedělného průmyslu ATOK Praha, Spoločenstvo práčovní a čistiarní Slovenskej republiky.
  • Časopis vychází v českém jazyce.

Termíny a témata

Časopis INFORMÁTOR je vydáván 4x ročně na křídovém papíře, v plnobarevném vydání, velikosti 21,59 x 27,94 cm (šířka x výška) a rozsahu nejméně 24 stran.

Termíny vydání pro rok 2023:

vydání téma Expedice
I. 2023 CSR 24.02.2023
II. 2023 TexTalk 02.06.2023
III. 2023 INTERCLEAN 2023 08.09.2023
IV. 2023 Dle aktuálního dění 15.12.2023

Inzerce

  • Odborné periodikum INFORMÁTOR je vhodným prostorem pro komerční inzerci.
  • Inzerci je třeba dodat ve vhodném grafickém zpracování (tiskové PDF + ořezové značky + přesah 5 mm) a zejména ve správném rozměru (21,59 x 27,94 cm – POZOR, NENÍ TO A4!).
  • Inzerci posílejte na adresu info@apac.cz vždy nejpozději 7 dní před aktuálním vydáním. Inzerát bude zveřejněn podle dohody se zadavatelem.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Mimo inzerci v časopisu INFORMÁTOR je možné využít inzerci na webových stránkách APaČ a to za ceny 2000 Kč + DPH pro členské firmy a 4000 Kč + DPH pro nečlenské společnosti.