Skip to main content
Novinky

Vydáváme Oborový index nákladů

Po vzoru partnerských asociací textilní péče v Evropě naše Asociace vydává Oborový index nákladů.
Index sleduje zpětný vývoj nákladů v oboru profesionální údržby prádla v ČR a je založen na datech z veřejně dostupných zdrojů. Je rozdělen dle zaměření provozu na:
  • Praní
  • Chemické čištění
  • Praní a pronájem

Pro potřeby výpočtu hodnoty indexu bylo osloveno několik členských prádelen a čistíren, kterým tímto děkujeme za spolupráci. Jako základ byla použita jejich průměrná data z roku 2019, který nebyl ovlivněn koronavirovou či energetickou krizí. Na základě těchto dat bylo následně Asociací prádelen a čistíren ČR schváleno uvedené rozložení nákladů pro výpočet indexu.

Index budeme kvartálně aktualizovat a zasílat na kontaktní email našich členů. Dokumenty budou ke stažení také v členské sekci ZDE.

V případě dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit prostřednictvím emailu info@apac.cz.

Zdroj: Asociace prádelen a čistíren ČR