Skip to main content

O oboru

Prádelna a čistírna: Jaký je rozdíl?

 • Prádelny perou prádlo zejména pro hotely, restaurace, nemocnice, fitness a wellness centra, školská a pečovatelská zařízení, potravinářské či farmaceutické firmy.
 • Čistírny se starají o oblečení a textil, který vyžaduje speciální péči. Mezi jejich zákazníky patří například divadla, filmové produkce a široká veřejnost, která si nechává čistit kabáty na zimu, šaty do tanečních či košile do práce.
 • Ne nadarmo se říká, že výsledky našeho neviditelného oboru jsou vidět každý den.
 • KDO JSOU ZÁKAZNÍCI PRÁDELEN A ČISTÍREN?

Od potoka k automatické pračce

 • Praní prádla je staré takřka jako lidstvo samo. Dříve se pralo v potoce otloukáním prádla o kamení. Největší skok ve vývoji praní však přinesl v první polovině 18. století vynález valchy.
 • Američan James King si v první polovině 19. století nechal patentovat bubnovou pračku s ručním pohonem. O pár let později jeho krajan Hamilton E. Smith v USA sestrojil pračku s vertikálně uloženým bubnem poháněnou lopatkami na klikový pohon.
 • První pračku poháněnou elektřinou vyrobil v roce 1906 americký inženýr Alva John Fischer, který umístil prací buben horizontálně. První automatické pračky se objevily až v roce 1930.
 • U nás se začaly vyrábět v roce 1957 ve Fulneku.

Prádelny a čistírny u nás

 • Během druhé světové války náš obor téměř přestal existovat. Přežily pouze podniky, které pracovaly pro vojska a nemocnice, díky čemuž se jim dostávaly prostředky na praní.
 • Po válce se obor ani nestačil vzpamatovat a přišla éra komunismu, která představovala zásah do soukromého podnikání. Prádelny a čistírny sice fungovaly, ale trpěly nedostatkem chemikálií a zastaralými technologiemi.
 • Stejně jako pro ostatní obory i pro ten náš představovala velký zlom sametová revoluce. V dnešní době je náš obor maximálně automatizován a digitalizován.
 • Lidský faktor však dosud hraje nenahraditelnou roli a ani v budoucnu tomu nebude jinak.
 • JAK ZALOŽIT PROVOZ PRÁDELNY A ČISTÍRNY?

Ekologie

 • Moderní prádelny a čistírny se maximálně snaží kombinovat naplňování potřeb svých zákazníků s ohleduplností k životnímu prostředí.
 • V praxi to znamená používání ekologických pracích prostředků, nákup úsporných technologií, snižování produkce obalů a jejich recyklaci.
 • Alfou a omegou našeho oboru je voda. O to více řešíme celosvětovou vodní krizi, která ohrožuje společnost. Průmyslové prádelny šetří zdroje. V letech 2007-2015 snížily spotřebu energie o 16%, v letech 2001-2011 snížily spotřebu vody o 24%. Šetření je v jejich zájmu, neboť snižuje náklady. Výhodnost průmyslového praní oproti domácímu doložila řada studií.
 • Členové Asociace mají trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí. Aktivně se podílejí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a úpravou technologických postupů se snaží o minimalizaci dopadů výrobního procesu na životní prostředí. Při své podnikatelské činnosti plně respektují a plní příslušné environmentální normy a na vyžádání Asociace informují o svém environmentálním programu.

Prádelny a zdravotnictví

 • Podmínky zpracování prádla ze zdravotnictví jsou řešeny Vyhláškou MZ č. 306/2012 Sb. (Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče), zejména její Přílohou č. 5 Zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Pokud prádelna zpracovává zdravotnické prádlo, musí tuto normu dodržovat.
 • Pakliže prádelna všechny potřebné podmínky stanovené příslušnými normami splňuje a dodržuje, pak doporučujeme si toto schválit hygienou. Je to bezplatné a prádelna bude schopna svým zákazníkům jasně deklarovat, že její provozovna může zdravotnické prádlo zpracovávat.
 • Dle našich informací si prádelny zpracovávající zdravotnické prádlo zpravidla vždy nechávají soulad provozního řádu s podmínkami danými příslušnou vyhláškou č. 306/2012Sb. schválit KHS, právě kvůli jasnému prokázání zákazníkům a pro vlastní ujištění, že vše dělají správně (riziko kontaminace čistého prádla a šíření nákazy, riziko nákazy pracovníků atd.)
 • Naše Asociace vydává Certifikaci dle oborových specifikací, mimo jiné také na zpracování zdravotnického prádla. O významu certifikace si můžete přečíst ZDE.
 • Aby měl lékař jistotu, že prádlo je zpracovávané dle platné legislativy, měl by mít minimálně ve smlouvě s prádelnou potvrzené, že prádlo bude zpracováváno v souladu s Vyhláškou MZ č. 306/2012 Sb. Běžně k tomu prádelny navíc dodávají kopii potvrzení příslušné hygienické stanice, že provozní řád dané prádelny splňuje požadavky vyhlášky MZ . 306/2012Sb. Případně může prádelna ještě doplnit prohlášení, že prádlo pro zákazníka je zpracováváno v souladu s požadavky této vyhlášky. Certifikát je další nadstavbou značící kvalitní prádelnu. Další informace o certifikaci a seznam certifikovaných prádelen naleznete ZDE.
 • METODIKA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Praní a pronájem prádla a oděvů pro zdravotnická zařízení