Komise

Komise Asociace PAČ

  • Odborná problematika prádelenství a čistírenství je řešena ve dvou odborných komisích – Komise pro průmyslové prádelny (KpPP), která se zabývá tématy blízkými velkým provozům – veřejné zakázky, principy certifikace, odborné vzdělávání a podpora trhu práce.
  • Druhou odbornou komisí je Komise pro chemické čistírny a malé prádelny (KCHČMP), jejímiž stěžejními tématy jsou trendy v čistírenství, správné postupy aplikované v čistírnách, reklamace služeb a vzdělávání.
  • Obě komise pracují nezávisle a jsou podřízeny Předsednictvu. Komise pracují na svých pravidelných setkáních, která se konají zpravidla před zasedáním Předsednictva.
  • V Asociaci pracuje ještě jedna komise, která však neřeší odbornou problematiku, ale certifikaci. Jedná se o Certifikační komisi, která zasedá dle potřeby a to zpravidla na základě zájmu o certifikaci. Certifikační komise je také odpovědná Předsednictvu a o svých aktivitách vedení Asociace pravidelně informuje.

Komise pro průmyslové prádelny

Předseda komise Milan Poddaný RENATEX CZ a.s.
Člen Vladimír Blaha ml. Blaha V. s.r.o.
Člen Jan Chrištof ml. CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Člen Petr Jirůtka Lapauw CEE s.r.o.
Člen Zdeněk Kadlčík
Člen Lubomír Kříž SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.
Členka Petra Tomanová Prádelna Kyselý, a.s.
Člen Václav Štika ŠTIKA – KONZULTACE s.r.o.
Členka Martina Prošková Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.
Členka Jana Puškáčová Elis Textil Servis s.r.o.
Člen Jiří Novák TRITON, spol. s r.o.
Členka Lucie Fialová PRAGOPERUN, spol. s r. o.
Člen Patrik Žila CHRISTEYNS s.r.o.

Komise pro malé prádelny a chemické čistírny

Předsedkyně komise Hana Šabatková Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.
Členka Dana Štěpničková Prádelna Jihlava
Členka Veronika Temňáková SK REAL CLEAN s.r.o.
Člen Hanuš Zvolský cleany s.r.o.
Členka Ing. Dominika Drášilová ARBELA s.r.o.
Členka Nikola Kašparová ITM – International Tourist Management s.r.o – New Laundry
Člen Ing. Miroslav Malina P-MM s.r.o.
Člen Marek Juha Prádelna JARNÍ s.r.o.
Členka Lenka Novosádová Čistírna a prádelna LeNova

Certifikační komise

Předseda komise Vladimír Blaha st.
Člen Radek Vašíček
Člen a tajemník Monika Čuhelová