Skip to main content

Komise

Komise Asociace PAČ

  • Odborná problematika prádelenství a čistírenství je řešena ve dvou odborných komisích – Komise pro průmyslové prádelny (KpPP), která se zabývá tématy blízkými velkým provozům – veřejné zakázky, principy certifikace, odborné vzdělávání a podpora trhu práce.
  • Druhou odbornou komisí je Komise pro chemické čistírny a malé prádelny (KCHČMP), jejímiž stěžejními tématy jsou trendy v čistírenství, správné postupy aplikované v čistírnách, reklamace služeb a vzdělávání.
  • Obě komise pracují nezávisle a jsou podřízeny Předsednictvu. Komise pracují na svých pravidelných setkáních, která se konají zpravidla před zasedáním Předsednictva.
  • V Asociaci pracuje ještě jedna komise, která však neřeší odbornou problematiku, ale certifikaci. Jedná se o Certifikační komisi, která zasedá dle potřeby a to zpravidla na základě zájmu o certifikaci. Certifikační komise je také odpovědná Předsednictvu a o svých aktivitách vedení Asociace pravidelně informuje.

Komise pro průmyslové prádelny

Předseda komise Jan Chrištof ml. CHRIŠTOF, spol. s r.o.
Člen Vladimír Blaha ml. Blaha V. s.r.o.
Člen Daniel Palička Leastex, a.s.
Člen Petr Jirůtka Lapauw CEE s.r.o.
Člen Zdeněk Kadlčík
Člen Lubomír Kříž SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.
Členka Petra Tomanová Prádelna Kyselý, a.s.
Člen Václav Štika ŠTIKA – KONZULTACE s.r.o.
Členka Martina Prošková Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.
Členka Jana Puškáčová Elis Textil Servis s.r.o.
Člen Jiří Novák TRITON, spol. s r.o.
Členka Lucie Fialová PRAGOPERUN, spol. s r. o.
Člen Patrik Žila CHRISTEYNS s.r.o.

Komise pro malé prádelny a chemické čistírny

Předsedkyně komise Hana Šabatková Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.
Členka Dana Štěpničková Prádelna Jihlava
Člen Hanuš Zvolský cleany s.r.o.
Členka Dominika Drášilová ARBELA s.r.o.
Členka Nikola Kašparová ITM – International Tourist Management s.r.o – New Laundry
Člen Ing. Miroslav Malina P-MM s.r.o.
Člen Marek Juha Prádelna JARNÍ s.r.o.
Členka Eva Wernerová Smart Dry Cleaners, s.r.o.
Člen Jiří Baroš BLANKYT PLUS spol. s r. o.

Certifikační komise

Předseda komise Vladimír Blaha st.
Člen Radek Vašíček
Člen a tajemník Monika Čuhelová