Skip to main content
Novinky

Vážený pane premiére…

Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
Předseda vlády České republiky Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01  Praha 1

Vážený pane premiére,
již od jara se snažíme, aby se vládní představitelé dozvěděli o problémech, které sužují podnikatele v sektoru praní a čištění prádla. Pevně věříme, že tentokrát se nám z druhé strany dostane odpovědi. Jistě se shodneme na tom, že obor, který slouží zdravotnickým zařízením, záchranným složkám a pečovatelským domovům, jejichž fungování je nezbytné pro zvládnutí současné krize, si ji zaslouží.

Ve výčtu odběratelů prádelen a čistíren si dovolím pokračovat. Jsou mezi nimi nyní nefunkční hotely, restaurace, wellness a fitness centra, divadla nebo veřejnost, která si nyní kvůli zákazu společenských akcí a nařízenému home office vystačí s domácím oblečením. Prádelny, čistírny a jejich dodavatelé přicházejí o živobytí. Výše zmíněná zdravotnická zařízení, záchranné složky a pečovatelské domovy, totiž velmi často tvoří naprostou menšinu jejich odbytu, a ta je neuživí.

Ano, krizi zažívá takřka každý segment. Jenže firmy v tom našem nemají nárok na pomoc, protože nejsou z rozhodnutí vlády uzavřeny. Program Antivirus již často nemají z čeho ufinancovat, protože je již vyčerpala první vlna, banky k nim s úpravami splátkového kalendáře nejsou vstřícné a z programu Covid-Nájemné jsou vyloučeny. Cílený kompenzační program, který by jim pomohl krizi přečkat, chybí. Dle černých odhadů nepřežije až 50 procent firem v oboru, což by znamenalo konec pro 200 subjektů zaměstnávající zhruba 4 tisíce lidí.

Členové i nečlenové naší asociace se ptají, jaký je rozdíl mezi nimi a například dopravci nebo potravináři. Ti všichni byli omezeni ve své činnosti nepřímo, tak jako my. Například k čerpání dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ stačí zasaženým firmám vykázat pokles příjmů pouze o 25 procent. Z našich průzkumů vyplývá, že drtivá většina firem v oboru praní a čištění vykazuje pokles o 50 až 100 procent.

Všem postiženým firmám napříč obory vládní pomoc přejeme. Zároveň se však ptáme, kdy přijde na řadu projednání o pomoci našemu segmentu.

Předem děkujeme za odpověď, na kterou již dlouho čekáme. Vkládáme ve Vás důvěru.

 

Jana Puškáčová
prezidentka Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s.

Foto: Zdeněk Porcal, Studio Flusser