Skip to main content
Novinky

Hospodářská komora navrhuje kompenzace dle obratu

Hospodářská komora doporučuje vládě, aby provedla revizi poskytované podpory podnikům a zajistila spravedlivý systém pomoci postiženým sektorům. Prezident komory Vladimír Dlouhý na tiskové konferenci zmínil konkrétně prádelny a čistírny. „Jsou otevřeni, ale nemají práci,“ řekl Dlouhý ke krizi v oboru.

Na státní podporu už dnes nedosahuje řada podniků, v zahraničí je přitom podpora koncipována tak, aby přiměřeně pokrývala fixní náklady a umožnila tak přežití firem. V ČR je tato podpora zastoupena okrajově, přičemž se často nedostává ani těm nejpostiženějším firmám.

Například Německo podnikům poskytuje kromě Novemberhilfe překlenovací podporu fáze II pro období září až prosinec nazvanou Überbrückungshilfe, zároveň chystá třetí fázi podpor pro období leden až červen 2021. Všechny podpory přitom kompenzují podnikům ztráty podle obratu.

Rozdíly ve způsobu podpory podnikatelů mohou být také jedním z důvodů, proč růst české ekonomiky výrazně zaostává za ostatními zeměmi. ČR se totiž zařadila k zemím s nejpomalejším růstem ekonomiky ve třetím čtvrtletí, její ekonomika vzrostla jen o 6,2 %. Pomaleji se zotavovala už jen ekonomika Litvy. HDP celé EU se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozím čtvrtletím přitom zvýšil o 12,1 %.

Evropská komise přitom v poslední revizi dočasného rámce veřejné podpory v říjnu rozšířila možnosti podpory o další nástroj (čl. 3.12 dočasného rámce), který umožňuje státům kompenzovat podnikům nepokryté fixní náklady až do výše 3 miliony eur na podnik. Na základě tohoto schématu nyní MPO připravuje program na podporu veletrhů a kongresů, které mají vysoké fixní náklady a realizují ztráty, a stejný přístup by mě být použit pro celý systém státní pomoci v ČR.

„Aplikujme jednoduchou matematiku, ať má při využívání možností daných dočasným rámcem každý nárok alespoň na 75 % obratu dle německého vzoru a odečtou se od toho jakékoliv již poskytnuté kompenzace, jako je třeba Antivirus, kompenzační bonus nebo nejrůznější dotační programy Covid. Nové nastavení evropských pravidel tomu dává prostor. A hlavně to bude jednoduché a spravedlivé,“ navrhuje viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Zdroj: Hospodářská komora