Skip to main content
Novinky

Dopis prezidentky APaČ ministrovi průmyslu a obchodu

Vážený pan
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA.
Ministr průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15  Praha 1

V Brně dne 20. listopadu 2020

Vážený pane ministře,
jménem Asociace prádelen a čistíren mi znovu dovolte oslovit Vás a Váš úřad, abych požádala o jasné písemné stanovisko, které můžeme tlumočit našim členům.

Naše asociace zastupuje provozovatele prádelen, čistíren a jejich dodavatele. Z našeho průzkumu mezi členskou základnou vyplynulo, že naprostá většina z nich nyní čelí existenčním problémům. Jejich odbyt se propadl až o 100 procent. Prádelny perou pro nyní nefunkční hotely, restaurace, wellness a fitness centra. Čistírny se starají například o divadelní kostýmy, šaty do tanečních či obleky businessmanů, kteří mají nařízený home-office. S tím jdou logicky ruku v ruce zasažení dodavatelé technologií a chemie.

Na českém trhu loni působilo na 400 prádelen a čistíren s více než osmi tisíci pracovníky a celkovým obratem 6 miliard korun. Velké množství z nich je zcela závislých na cestovním ruchu a společenském životě a zoufale čekají na pomoc. Jsou mezi nimi i provozy, které se starají o prádlo zdravotnickým zařízením, a o oděvy výrobním firmám. I ty jsou však často z více než 50% jsou navázané na cestovní ruch. Dle našich odhadů nepřežije až 50 procent firem v oboru, což by znamenalo konec pro 200 subjektů zaměstnávajících zhruba 4 tisíce lidí.

Prádelny a čistírny nemají na cílenou pomoc nárok. V programu Antivirus přestal být v jejich možnostech ufinancovat svůj podíl na něm, banky nejsou vstřícné při jednáních o odkladech splátek, jiné existující programy mají tolik vylučovacích podmínek, že se na ně nevztahují. 

Vládní restrikce připravují provozovatele prádelen a čistíren o obživu, a oni se tedy právem ptají, jaký je rozdíl mezi nimi a dopravci či cestovními kancelářemi. Proč tyto sektory dostaly cílenou pomoc, a my ne? Ani těmto segmentům nebylo z rozhodnutí vlády znemožněno podnikat, pouze jim okolnosti omezily odbyt. Přesto kompenzace dostaly. Kde je potom náš obor, který slouží také zdravotnickým zařízením, záchranným složkám a pečovatelským domovům, jejichž fungování je nezbytné pro zvládnutí současné krize?

Plně souhlasíme s tím, že kdyby stát pomáhal všem, zkrachoval by. Zároveň se však opíráme o Vaše slova, že se budete snažit bavit se všemi postiženými segmenty. Proto Vás žádáme o vysvětlení. Proč náš obor není zařazen v žádném kompenzačním programu, který by mu pomohl krizi přežít? Všem  oborům, které se dočkaly kompenzací, podporu přejeme. Požadujeme však vysvětlení mechanismu, na základě kterého stát vybírá sektory, kterým pomůže a které nechá krizi na pospas.

Předem děkujeme za odpověď.

Jana Puškáčová
prezidentka Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s.