Skip to main content

Certifikace je nástroj, kterým prádelna svým zákazníkům říká, že je hodna jejich důvěry, protože její postupy a kvalitu ověřila nezávislá třetí strana. Získat certifikát je dobrovolná iniciativa, která stojí každou prádelnu mnoho úsilí a nemalé náklady. Na druhou stranu získání certifikace je jasnou garancí pro zákazníka, že certifikovaná prádelna plní dané hygienické standardy a profesní postupy.

Pokud se chce poskytovatel prádelenských služeb rozvíjet, posilovat svoji značku a působit na trhu dlouhodobě, tak je cesta k certifikaci jasnou volbou.

Certifikace prádelen se staly součástí procesu zadávání veřejných zakázek a Asociace k němu zpracovala metodiku, kterou odsouhlasilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Slouží zadavatelům veřejných zakázek a pomáhá jim ve stanovení kvalitativních požadavků.

Jakým kolečkem musí prádelna projít, aby certifikát získala? Velmi zjednodušeně řečeno, musí její vedení splnit stavební, technologické a zejména hygienické podmínky, dbát na to, aby personál dodržoval všechna předepsaná pravidla a podrobovat se opakovaně kontrole certifikační autority. Prádelny se mohou certifikovat na oblast hotelových služeb, která je základem a případně se pustit do certifikace pro praní prádla z potravinářských provozů nebo pro zdravotnictví, která je nejnáročnější. Každá prádelna si zvolí požadovanou úroveň podle svého zaměření.

Prádelna, která je certifikovaná podle Oborových specifikací Vám dodá prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace, tj. prádlo hygienicky nezávadné. Zvýší tak bezpečnost Vašich hostů i Vašeho personálu v této aktuálně složité době.

Současná doba na trhu služeb si žádá úsporný režim, který se leckdy odráží na kvalitě poskytovaných služeb. V tomto případě se úroveň poskytování služeb může dotknout našeho zdraví. Strategie hledání nejnižší ceny má tedy své limity. Mezi nimi je nutné zohlednit kvalitu praní a její hygienickou čistotu, rozsah služeb a jejich rychlost. Na straně hotelů a restaurací může být konkurenční výhodou právě fakt, že se o ně stará prádelna, která v této náročné době dokáže zaručit hygienické standardy.

Setkat se můžete s řadou certifikátů. Asociace prádelen a čistíren v tomto směru již mnoho let spolupracuje s Textilním zkušebním ústavem (TZÚ), který provádí kontroly provozu. Na základě příznivého výsledku poté Asociace vydává certifikace dle Oborových specifikací:

  • OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
  • OS 80-02 Praní – Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů
  • OS 80-03 Praní – Odborné ošetření hotelového prádla

Seznam prádelen s certifikací dle OS je uveden na webových stránkách Asociace ZDE.