Skip to main content
Novinky

Prádelny a čistírny znovu otevírají pro veřejnost

Prádelny a čistírny ode dneška znovu mohou obsluhovat své zákazníky uvnitř svých provozoven. Vláda je od pondělí 12. dubna zařadila na seznam výjimek z obecného zákazu poskytování služeb. Jaká provozní a hygienická pravidla musí otevřené provozovny dodržovat?

  • pouze 1 zákazníka na 15 m² prodejní plochy, v případě provozovny s plochou menší než 15 m² se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZTP, v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
  • že se zákazníci zdržují v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m od sebe, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  • řízení front, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (2 m),
  • že zákazník, který je držitelem průkazu ZTP, má právo přednostního nákupu, nemusí tedy čekat ve frontách,
  • umístění dezinfekce u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven,
  • informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory
  • maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu
  • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu

Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači. Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Omezení otevírací doby: od 6:00 hod. do 21:59 hod. Otevřeno mohou mít i v neděli a svátky (s výjimkou velkých státních svátků, platí zákaz ze zákona).

Pokud provozovna běžně poskytuje víc druhů služeb, z nichž alespoň jedna je nyní dle výjimek povolena, může být provozovna otevřena. Poskytovat v provozovně smí ale provozovatel pouze službu povolenou dle výjimek. Do části provozovny, kde je poskytována zakázaná služba, nemůže veřejnosti umožnit přístup.

Více informací se dozvíte na oficiálním Covid Portálu ZDE.

Asociace prádelen a čistíren ČR
Covid Portál