Skip to main content
Novinky

Komise řešila certifikaci i nové akce Asociace

By 17 května, 2023No Comments

Členové Komise pro malé prádelny a chemické čistírny se sešli k letošnímu prvnímu zasedání ve středu 10. května. Na programu byl další postup v projektu certifikace čistíren a diskuze o stávajících i nových akcích pořádaných Asociací.

Členové Komise přivítali možnost detailnějšího rozpracování projektu Certifikace čistíren v rámci evropského projektu. Vznikla by tak ucelená metodika pro tento typ certifikace, která by byla volně dostupná také pro ostatní země. Komise se dále zabývala pokračováním Dne otevřených dveří, který by se mohl zařadit mezi každoroční akce Asociace. Členové vyjádřili souhlas s marketingovou podporou této networkingové akce, která by mohla přinést konkrétní výsledky směrem k udržitelnosti oděvů a zároveň pomoci s osvětou nezastupitelné role našeho oboru v textilním průmyslu.

Komise vydala k těmto a dalším bodům jednání svá doporučení, kterými se bude zabývat předsednictvo na svém zasedání 24. května.

Zápis z jednání Komise pro malé prádelny a chemické čistírny byl členské základně odeslán elektronicky, dostupný je také v členské sekci ZDE.

Asociace prádelen a čistíren ČR