Skip to main content
Novinky

APaČ vyzývá vládu k revizi podpory

Asociace prádelen a čistíren (APaČ) pozitivně vnímá vládní rozhodnutí o částečném rozvolnění, které od čtvrtka umožní podnikatelům jejich činnost. Zároveň se však připojuje k apelu Hospodářské komory (HK), aby vláda provedla revizi poskytované podpory podnikatelům a zajistila spravedlivý systém pomoci postiženým sektorům. Oceňujeme zejména slova prezidenta komory Vladimíra Dlouhého, který na nedělní tiskové konferenci přímo zmínil prádelny a čistírny, které si vytáhly černého Petra koronavirové krize.

“Tady je ještě jeden okruh podnikatelů, který má velké problémy. A to jsou ti, kteří mají otevřeno, ale výrazným způsobem ztratili poptávku po své činnosti. Asi málokdo z nás si uvědomuje, že prádelny a čistírny jsou na 10 % oproti normální situaci,” uvedl prezident komory ke krizi v našem oboru.

HK v tiskové zprávě poukazuje na to, že v zahraničí je podpora koncipována tak, aby přiměřeně pokrývala fixní náklady a umožnila tak přežití firem: “například Německo podnikům poskytuje kromě Novemberhilfe překlenovací podporu fáze II pro období září až prosinec nazvanou Überbrückungshilfe, zároveň chystá třetí fázi podpor pro období leden až červen 2021. Všechny podpory přitom kompenzují podnikům ztráty podle obratu.”

Viceprezident HK a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza navrhuje: “aplikujme jednoduchou matematiku, ať má při využívání možností daných dočasným rámcem každý nárok alespoň na 75 % obratu dle německého vzoru a odečtou se od toho jakékoliv již poskytnuté kompenzace, jako je třeba Antivirus, kompenzační bonus nebo nejrůznější dotační program Covid. Nové nastavení evropských pravidel tomu dává prostor. A hlavně to bude jednoduché a spravedlivé.“

APaČ plně podporuje kroky Hospodářské komory a připojuje se k této výzvě směřované ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi. Jednání, která budou následovat, jsou pro podnikatele v oboru praní a čištění prádla, kteří se potýkají s likvidačními poklesy odbytu, velkým příslibem. 

APaČ vedle kompenzací pro postižené podnikatele v oboru dále požaduje obnovení  vládního moratoria na odklad splátek úvěrů, protože zkušenosti našich členů dokazují, že banky nejsou vstřícné, jak bylo deklarováno.

Zdroj: Asociace prádelen a čistíren ČR

Foto: Zdeněk Porcal, Studio Flusser