Skip to main content
Novinky

HK: Zdražování energií

Doporučení Hospodářské komory

Nepochybně jste zaznamenali nynější neuspokojivou situaci, kdy velmi rychle rostou ceny elektrické energie, což návazně zvyšuje – už tak vysokou – míru inflace. Hlavními důvody pro růst cen elektřiny je přitom vysoká cena emisních povolenek a vysoké ceny zemního plynu, rozpad globálních dodávek a přepravy a přírodní podmínky, které ovlivnily dodávky energií z obnovitelných zdrojů v sousedních zemích. Nejde však jen o samotnou rostoucí cenu energií. Riziko, že kvůli zdražování elektřiny a plynu na světových burzách mohou zkolabovat někteří čeští dodavatelé elektřiny, kteří nejsou schopni zajistit elektřinu pro stávající zákazníky za aktuálně platné ceny, Hospodářská komora označovala ve svých krátkodobých prognózách za vysoké.

Obraťte se na nás

Ačkoliv zde existuje institut tzv. dodavatele poslední instance, jehož cílem je ochránit spotřebitele od ukončení dodávek elektřiny a plynu, společně s Agrární komorou ČR na základě podnětů od členů a signálů z trhu s plynem upozorňujeme na extrémní riziko, že od začátku příštího týdne začnou být odpojováni od dodávek plynu firemní zákazníci Bohemia Energy se spotřebou vyšší než 630 MWh ročně. Dodavatelé poslední instance totiž nemají povinnost těmto zákazníkům plyn dodávat, jak také vyplývá ze stanoviska ERÚ.

Pokud máte obavu, že by se vás odpojení od plynu mohlo v kontextu uvedeného reálně dotknout, budeme rádi za poskytnutí zpětné vazby na e-mail: podpora@komora.cz. Abychom mohli zmapovat u kolika firem takový stav hrozí.

Doplníme, že v dané záležitosti jsme již vyzvali Ministerstvo průmyslu a obchodu k neodkladnému řešení. Zároveň jsme samozřejmě připraveni se podílet na hledání optimálního východiska, tak aby nedošlo k nevratným škodám v ekonomice České republiky.

18. října 2021: GasNet vyjde vstříc velkým zákazníkům Bohemia Energy, kteří aktivně řeší změnu dodavatele

Konkrétní doporučení

Přestože současný stav je velmi nelichotivý, není na místě propadat davové panice. Naopak je třeba podniknout okamžité kroky, které ochrání firmy i domácnosti, jakožto koncové odběratele. Co se týče velmi rychle rostoucích cen, obrátili jsme se mj. na vicepremiéra a zároveň ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, kterému prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý představil konkrétní doporučení Hospodářské komory ČR.

V první řadě doporučujeme zřízení krizového štábu. Ten by měl zmapovat veškeré legislativní nástroje v rámci ČR i EU, které lze využít k řešení krizového stavu, ochránit trh a nalézt řešení proti překotným cenovým výkyvům. Zásadní je mít připraven scénář pro krizovou situaci, který by koncové odběratele ochránil.

Krizový štáb by měl být ustaven ze zástupců:

  • parlamentních politických stan, se zapojením vlády dosluhující i rýsující se nové
  • ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)
  • ministerstva financí (MF)
  • Energetického regulačního úřadu (ERÚ)
  • Operátora trhu s elektřinou (OTE)
  • podnikatelské sféry – Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy
  • dodavatelů poslední instance pro elektřinu – ČEZ, E-ON, Pražská energetika
  • dodavatelů poslední instance pro plyn – E.ON, Pražská plynárenská a innogy Energie
  • ale také nezávislých dodavatelů, kterým hrozí obdobné problémy jako Bohemia Energy

Dále se nabízí bezodkladná úprava výše povinného příspěvku na obnovitelné zdroje energie po vzoru německého modelu. Na obnovitelné zdroje totiž v platbě za elektřinu přispívají domácnosti i firmy. Příspěvek tvoří 13,35 % z ceny elektřiny a spadá do kategorie regulovaných položek ceny za elektřinu, tedy těch, o nichž rozhoduje Energetický regulační úřad.

Jako další opatření se nabízí například zastropování ceny emisní povolenky nebo úprava národní legislativy na úrovni zákonů, nicméně zde je třeba dodat, že je to běh na dlouhou trať, který současný vývoj ohrožující odběratele energií nedovoluje.

Za Hospodářskou komoru slibujeme, že vynaložíme veškeré úsilí, abychom minimalizovali ekonomické dopady na firmy a sociální dopady na domácnosti. Toto jsme připraveni činit jak na úrovni České republiky bez ohledu na politickou situaci, tak rovněž svým působením v Eurochambres, kde Vladimír Dlouhý jakožto viceprezident bude zvyšovat tlak na další evropské hospodářské komory a státy v nutné potřebě hledat, kromě konkrétních rychlých opatření na národní úrovni, také alternativní partnery pro nákup zemního plynu ze třetích zemí, což bezesporu napomůže stabilitě dodávek i cen.

Bližší informace vč. vyjádření ke krachu společnosti Bohemia Energy si můžete přečíst i v této tiskové zprávě.

Připojujeme odkaz pro možnost zhlédnutí tiskové konference 14. 10., kde se Vladimír Dlouhý vyjádřil i k dalším tématům jako je situace v automobilovém průmyslu způsobená celosvětovým nedostatkem čipů či situaci na trhu práce.

Zdroj: Hospodářská komory

Členové APaČ jsou členové Hospodářské komory!

Poradna pro podnikatele