Skip to main content
Novinky

Používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti

Ministerstvo zdravotnictví dnes na svých webových stránkách publikovalo v návaznosti na současnou epidemickou situaci a možný trend vývoje mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest. Mimořádné opatření upravuje i používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti.

Nadále (i po platnosti nového MO, a to od 25. 10. 2021) platí pro všechny osoby zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének, ve všech ostatních v bodu 1 mimořádného opatření neuvedených vnitřních prostorech, tj. např. i pracoviště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Tato povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. 

Na základě výše uvedeného je tedy umožněno zaměstnancům vykonávat práci bez ochranných prostředků dýchacích cest za předpokladu, že budou dodržovat výše uvedené  podmínky – tedy v případě pohybu ve vnitřních prostorách pracoviště s rozestupy většími než 1,5 metru.

Dále je zaměstnavateli dána možnost, aby bez ohledu na ustanovení čl. I bodu 1 písm. b), a to zejména minimální vzdálenost 1,5 metru, stanovil v návaznosti na hodnocení rizik specifický postup používání ochranných prostředků dýchacích cest pro své pracoviště. V daném případě, pokud se nejedná o rizikový faktor, který je běžnou součástí práce, tak ochranný prostředek dýchacích cest není klasifikován jako osobní ochranný pracovní prostředek.

DOPLNĚNÍ:

Dle vyjádření MZ ČR se má na mysli, že zaměstnavatel má možnost zhodnotit rizika na pracovišti a stanovit individuální postup používání ochranných prostředků dýchacích cest pro své pracoviště. Zjednodušeně řečeno, zaměstnavatel může v určitých případech, kdy je výkon práce spojen např. vysokou fyzickou námahou či na pracovištích se zvýšenou teplotou, přizpůsobit používání ochranných prostředků dýchacích cest. V této záležitosti se pokusíme zajistit další informace, proto doporučujeme průběžně sledovat komorový web: https://www.komora.cz/.

Zdroj: Hospodářská komora