Skip to main content
Novinky

Nový průzkum trhu českých prádelen a čistíren 2021

Brno, 4. listopadu – 92 procent českých prádelen a čistíren zaznamenalo mezi roky 2019 a 2020 pokles tržeb. Vyplývá to z nového výzkumu Asociace prádelen a čistíren, který byl prezentován na konferenci INTERCLEAN 2021. Výzkum mapuje důsledky koronavirové krize i aktuální témata – výši mezd pracovníků a náklady na energie v oboru profesionálního praní a čištění prádla.

Většina společností v oboru se v důsledku pandemie koronaviru a opakovaných lockdownů potýkala s poklesem tržeb o desítky procent – 32% firem eviduje snížení tržeb o zhruba polovinu (41-60%). 

Důvodem je silná orientace sektoru na cestovní ruch, který byl jedním z nejvíce zasažených koronavirovou krizí. Pro zákazníky z cestovního ruchu, mezi které patří hotely či restaurace, pere nebo čistí 83 procent subjektů. Pro polovinu (51 %) je to zároveň primární zákaznická skupina. 37 procent dotazovaných podniků v této souvislosti přemýšlelo o změně sortimentu či zaměření svých služeb.

Prádelny a čistírny jako druhotně zasažený sektor dlouhou dobu propadal sítem vládních podpor. Na kompenzační programy podle průzkumu nakonec dosáhlo 64 procent zasažených podnikatelů. Většině z nich však tyto vládní programy nepokryly ani 30 procent nákladů.

Letošní letní měsíce oproti poslednímu před-covidovému létu 2019 naznačily zlepšení. Polovina dotazovaných zaznamenala stagnaci, či nárůst objemu svých zakázek. 44 procent firem však stále mluví o poklesu. Polovina respondentů věří, že se obor vrátí na úroveň před pandemií do 2 let.

Obor praní a čištění prádla již před koronavirovou krizí čelil vysoké fluktuaci zaměstnanců. Nynější nedostatek nekvalifikovaných pracovníků, který zhoršil odliv zahraniční pracovní síly, situaci podnikatelů v oboru ještě více komplikuje.

Zatímco průzkum Asociace prádelen a čistíren z přelomu let 2018 a 2019 ukázal, že průměrná mzda řadových zaměstnanců prádelen/čistíren činí zhruba 16 200 Kč. Podle nového průzkumu, který zahrnoval i naprostou většinu největších prádelen v ČR, si nyní řadový pracovník měsíčně vydělá necelých 22 tisíc Kč hrubého.

Průzkum se zabýval také otázkami vynakládaných prostředků na spotřebované energie, které nyní razantně zdražují. Pro 39 procent firem tvoří náklady na elektřinu mezi 7,1% a 10% obratu. Pro téměř čtvrtinu (24%) prádelen a čistíren tvoří náklady na plyn nebo páru mezi 7,1% a 10% obratu. 

Z pohledu velikosti firem dle objemu tržeb je patrné, že pro menší firmy jsou náklady na energie znatelně větší zátěž.

Respondenti odpovídali také na otázky týkající se úsporných ekologických opatření. 42% podniků ve svém provozu používá rekuperaci tepla, přičemž dalších 9% o ní uvažuje. Téměř polovina (49%) ji nevyužívá. 

62% podniků plánuje v následujících dvou letech investovat do vybavení.

Celý průzkum naleznete ZDE.

Asociace prádelen a čistíren ČR
+420 607 886 808
info@apac.cz