Skip to main content
Novinky

APaČ na valné hromadě ATOK

Asociace v zastoupení členky předsednictva Nikoly Kašparové a výkonné ředitelky Moniky Býmové se na konci listopadu účastnila valné hromady Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) ve Znojmě. Na programu jednání byl mimo jiné workshop k aktuálním tématům textilního a oděvního průmyslu nebo výstupy členů ATOK k implementaci cirkulární ekonomiky jako nařízení REACH, ekologická stopa produktu a digitální pas výrobku.

„Zjistili jsme, čím se aktuálně ATOK s Euratexem (Evropská textilní asociace) zabývají. Pozitivní bylo, že zásadní témata se kryjí s naším zájmem, např. Waste management nebo Digital Product Passport. Přínosné pro nás mohou být také informace týkající se financování ze vzdělávacích projektů, do kterých je ATOK zapojen,“ zhodnotila účast na akci Nikola Kašparová.

Výstup z jednání bude projednán na dalším zasedání předsednictva APaČ, které se uskuteční v příštím roce.

Asociace prádelen a čistíren ČR