Skip to main content
Novinky

Výjezdní zasedání předsednictva s partnery

Poslední zasedání předsednictva Asociace letošního roku hostil 9. listopadu OREA hotel Pyramida Praha. Právě ten bude dějištěm příští konference INTERCLEAN, jejíž termín byl stanoven na 3. října 2024. Do nedávno zrekonstruovaného hotelu nacházejícího se v blízkosti Pražského hradu se sjeli také zástupci vystavovatelů konference a partneři Asociace, aby si místní prostory prohlédli a navrhli případné změny k organizaci 27. ročníku tradiční asociační akce.

Z diskuze vyplynulo, že do večerního zábavného programu bude zapojena živá kapela. Ponechána bude tombola o ceny partnerů a vystavovatelů moderovaná známou osobností. Asociace se na základě návrhu vystavovatelů bude zabývat také zajištěním zábavných oborových disciplín, které by návštěvníci plnili v prostoru vystavovatelských stánků. S ohledem na počet zahraničních účastníků akce bude zváženo zajištění simultánního tlumočení programu v hlavním sále. Asociace je dále otevřena podnětům týkající se podoby konference INTERCLEAN od celé členské základny.

Předsednictvo na zasedání hodnotilo i další aktivity uplynulého roku a řešilo, jak naložit s přebytkem hospodaření letošního roku. Příznivý výsledek otevírá možnost započít ještě v letošním roce další práci. Předsednictvo rozhodlo o investici do oborového videa, jehož zadání bylo schváleno na zasedání Kolegia v roce 2022. Další informace ze zasedání naleznete v zápise z jednání, který je umístěn v členské sekci.

Asociace prádelen a čistíren ČR