Skip to main content
Novinky

Projekt E-Washboard pokračuje vývojem modulů

E-Washboard je projekt financovaný ze zdrojů EU, do kterého jsou vedle APaČ zapojeny také asociace z Německa, Belgie, Švédska, evropská organizace ETSA a vzdělávací institut HeurekaNet. Výsledkem projektu bude online vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren na webových stránkách i v mobilní aplikaci. A to zdarma v řadě jazykových mutací, včetně češtiny. Spuštění vzdělávací platformy je plánováno na podzim roku 2021.

Partneři projektu E-Washboard od začátku roku s oborovými experty aktivně vyvíjejí výukové moduly. Po vytvoření koncepce každého jednotlivého modulu následuje jeho převedení na Moodle, což je volně přístupný software pro tvorbu elektronických kurzů přenášených po internetu. Poté se každý modul otestuje s cílovou skupinou projektu – s pracovníky prádelen a čistíren, a zapracují se jejich připomínky. Nakonec následuje překlad každého modulu do několika jazykových mutací.

Asociace prádelen a čistíren vede tu část projektu, která se zabývá produkcí výukových videí a infografik, které představují přidanou hodnotu modulů. „Videa a infografiky vznikají za spolupráce s členskými firmami – s pracovníky prádelen a čistíren a jejich nadřízenými. Máte zájem být součástí tohoto projektu? Kontaktujte nás na info@apac.cz,“ uvádí projektová manažerka Monika Čuhelová.

VZDĚLÁVÁCÍ MODULY PROJEKTU E-WASHBOARD PŘIPRAVOVANÉ ASOCIACÍ PRÁDELEN A ČISTÍREN

  • Péče o fyzické a psychické zdraví
  • Osobní rozvoj
  • Plnění pracích a čistících strojů
  • Programování pracích a čistících strojů
  • Vykládání pracích a čistících strojů

Asociace prádelen a čistíren ČR