Skip to main content
Novinky

Testování na koronavirus ve firmách

Vláda na svém jednání 1. 3. schválila povinné testování ve firmách od 3. března 2021.

Testování se řídí dle Mimořádného opatření MZrd Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN:

  • Zaměstnavatelé nově nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
  • Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit.
  • Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 250 a více platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:
  • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 3. 3. 2021
  • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 5. 3. a 12. 3. 2021 (tzn. s testováním by měl začít od 5. 3. 2021)
  • od 12. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
  • Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 50 do 249 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:
  • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 5. 3. 2021
  • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 8. 3. a 15.3. 2021 (tzn. s testováním by měl začít od 8. 3. 2021)
  • od 15. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Více na webových stránkách Hospodářské komory ZDE.

Prosíme o sledování odkazu na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, který se mění: Průvodce testováním ve firmách | MPO

Asociace prádelen a čistíren ČR
Hospodářská komora