Skip to main content
Novinky

Změny v programu COVID Nájemné 3

  • Dodatek č. 1 k Výzvě 3 mění způsob prokazování poklesu tržeb pro žadatele, jejichž provozovny nebyly přímo zavřeny. Pokles tržeb alespoň o 50 % v dané provozovně bude potvrzován čestným prohlášením generovaným systémem s uvedením přesné výše tržeb za srovnávaná období.
  • Dodatek č. 1 k Výzvě 3 doplňuje do čestného prohlášení příjemce podpory (žadatele) deklaraci, že příjemce podpory (žadatel) dodržoval všechna související omezení daná příslušnými usneseními vlády ČR.
  • Dodatek č. 2 k Výzvě 3 upravuje čestné prohlášení příjemce podpory vzhledem k podmínkám v případě podniku v obtížích a úpadku.
  • Dodatek č. 3 k Výzvě 3 snižuje minimální výši požadovaného poklesu tržeb na 50 % u žadatelů, jejichž provozovny spadají do výjimek z krizového opatření o omezení maloobchodního prodeje a služeb, a prokazují pokles tržeb u provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím roku 2019 (v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 se 3. čtvrtletím 2020).

Aktuální znění celého programu se zapracovanými dodatky naleznete ZDE