Skip to main content
Novinky

Otevřený dopis k novému návrhu kompenzací

Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky

Vážená paní
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Vážený pan
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

 

Otevřený dopis svazů a asociací k novému návrhu kompenzací

V Praze 11. 2. 2021

Vážený pane premiére, Vážená paní vicepremiérko, Vážený pane vicepremiére,

během již rok trvající koronavirové krize jsme celou dobu jako podnikatelé a zástupci firem, kteří neseme odpovědnost za miliony našich zaměstnanců, dělali vše pro to, abychom společně našli cesty, jak negativní dopady celé situace zmírnit. Někdy jsme s Vámi a vládou společnou řeč našli, někdy nikoliv – ale vždy jsme spolu dokázali komunikovat a vzájemně si vysvětlovat učiněná rozhodnutí.

Byli jsme proto nesmírně překvapeni, že jste v pondělí 8. února 2021 na jednání vlády schválili návrh kompenzačního programu pro rok 2021, který zcela popírá týdny projednávaný a mnohokrát společně diskutovaný univerzální kompenzační program, který měl plnit tři jednoduché cíle:

být spravedlivý a všem postiženým zajistit rovnou úhradu jejich nákladů dát jistotu ekonomického přežití firmám i jejich zaměstnancům
napravit nespravedlnost, kdy v roce 2020 sítem různorodých vládních programů propadlo velké množství vládními opatřeními poškozených firem

Místo toho vláda rozhodla, aby s výjimkou programu Antivirus byly zrušeny úspěšné programy jako Covid-nájemné, odmítli jste spravedlivě pomoci všem postiženým firmám prostřednictvím náhrady 80 % jejich nákladů a firmy, které propadly špatně nastaveným sítem v roce 2020 jste zcela odepsali.

• • •

Obáváme se, že rozhodnutí vlády bylo vedeno pouze snahou vyloučit velikou skupinu postižených podnikatelů z této pomoci a „ušetřit“ na úkor firem, které jsou zcela fatálně dotčeny krizovými usneseními vlády. Dobře přitom víte, že takovýto přístup poškodí zejména miliony zaměstnanců těchto firem a jejich rodiny.

Považujeme za zcela nepřijatelné, že bez jakéhokoliv vysvětlení vláda zahodila týdny práce, kdy jsme s panem vicepremiérem Havlíčkem v dobré víře vyjednávali program, který by se alespoň trochu přiblížil standardu úspěšných programů v zahraničí a jehož pomocí bychom omezili ty největší škody současné krize.

Místo toho vláda přijala návrh, který výrazně sníží objem podpory postiženým sektorům a kvůli využití kritéria počtu zaměstnanců vytvoří velmi nerovnoměrnou úroveň kompenzací mezi jednotlivými sektory ekonomiky. Potrestáni budou ti nejefektivnější a ti, kteří investují do modernizace svých provozů, což je zcela v rozporu s proklamacemi vlády o budování země pro budoucnost.

Vážený pane premiére, paní vicepremiérko, pane vicepremiére, vyzýváme Vás, abyste opustil tuto nebezpečnou a neférovou cestu a vrátil se k návrhu Hospodářské komory, který jsme opakovaně předkládali, tedy ke kompenzaci 80 % daňově uznatelných nákladů poškozených firem a dorovnání kompenzací za rok 2020 těm firmám, na které se vládní programy nevztahovaly.

Očekáváme Vás u jednacího stolu.

Signatáři otevřeného dopisu:

 • Asociace bazénů a saun ČR, Pavel Košnar, předseda představenstva
 • Asociace cestovních kanceláří ČR, Vladimír Dolejš, předseda představenstva
 • Asociace českého tradičního obchodu, Pavel Březina, předseda představenstva
 • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Roman Škrabánek, prezident
 • Asociace českých nábytkářů, Tomáš Lukeš, tajemník
 • Asociace dětské rekreace, Miroslav Topinka, předseda představenstva
 • Asociace horských středisek ČR, Kateřina Neumannová, prezidentka
 • Asociace hotelů a restaurací ČR, Václav Stárek, prezident
 • Asociace kempů České republiky, Bohumil Starý, předseda
 • Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Miroslav Kubec, prezident
 • Asociace lanové dopravy, Jakub Juračka, prezident
 • Asociace organizací cestovního ruchu, Jaromír Polášek, předseda
 • Asociace prádelen a čistíren, Jana Puškáčová, prezidentka
 • Asociace průvodců České republiky, Stanislav Voleman, předseda
 • Asociace restauratérů Apron, Kateřina Holnová
 • Asociace turistických informačních center ČR, Jitka Lučanová, prezidentka
 • Česká aliance profesionálních kongresových organizátorů, Luděk Vocílka
 • Česká barmanská asociace, Aleš Svojanovský, prezident
 • Česká komora fitness, Jana Havrdová, prezidentka
 • Česká obuvnická a kožedělná asociace, Vlasta Mayerová, tajemnice
 • Česká unie cestovního ruchu, Viliam Sivek, prezident
 • Český spolek horských průvodců, Michal Lollok, předseda
 • EDUSKI Česká republika, Ladislav J. Janků, předseda
 • Iniciativa zaměstnanců v gastronomii, Tomáš Pakosta, předseda
 • Klastr cestovního ruchu, Kamil Schaumann, předseda
 • Prague Convention Bureau, Roman Muška, managing director
 • Profesní komora STK, Jiří Rejmon, předseda
 • Retailová asociace, Václav Hrbek ml.
 • Sdružení průvodců, Jana Mecnerová, předsedkyně
 • Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Martin Vopěnka, předseda
 • Svaz léčebných lázní ČR, Martin Plachý, viceprezident
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Tomáš Prouza, prezident
 • Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Zdenka Nosková, předsedkyně

Prohlášení podporují také:

 • Karlovarský kraj, Vojtěch Franta, Náměstek pro transformaci regionu, IT, cestovní ruch, lázeňství a UNESCO
 • DSO České dědictví UNESCO, Ing. Michaela Severová, výkonná ředitelka IATA agentury ČR – sekce, Josef Trejbal