Skip to main content
Novinky

Zasedání Komise pro průmyslové prádelny

K prvnímu zasedání Asociace v letošním roce se 24. ledna v Brně sešla Komise pro průmyslové prádelny. Členové komise na úvod jménem celé Asociace poděkovali Milanovi Poddanému, čestnému členovi APaČ, který rezignoval na pozici předsedy komise za jeho dlouholetou práci a úsilí, které vložil do oboru praní prádla.

Pan Milan Poddaný významně spojil svoji profesní dráhu s ostravskou společností Renatex i s činností Asociace prádelen a čistíren. Bývalý dlouholetý člen předsednictva je hlavním tvůrcem původních i nových Stanov Asociace. Do roku 2022 předsedou Komise pro průmyslové prádelny, která se zabývá například podobou dokumentů k certifikaci a metodikou zadávání veřejných zakázek na praní a pronájem prádla.

Členové si na jednání zvolili nového předsedu, kterým se stal Jan Chrištof, viceprezident Asociace a jednatel prádelny Chrištof. Následně projednali finální podobu Indexu nákladů, aktuální stav při zpracování Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a náplň práce komise pro letošní rok. Členové komise se také blíže zabývali možnou aktualizací příručky „Energetické úspory v prádelnách pod lupou“ a vytvořením porovnání nákladů mezi domácím a profesionálním praním a sušením, včetně jejich ekologické stopy. Více informací naleznete v zápisu ze zasedání, který bude umístěn v členské sekci na webových stránkách Asociace.