Skip to main content
Novinky

Výzvy k oběma novým kompenzačním programům zveřejněny

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo přesné parametry a výzev k oběma novým dotačním programům: COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. APaČ ve spolupráci s advokátní kanceláří Vindicta zpracovala pro svou členskou základnu přehledný manuál všech aktuálních dotačních programů, které mohou firmy v oboru praní a čištění prádla čerpat. Členové dostali tento dokument emailem, ke stažení je také v členské sekci ZDE.

Žádosti do programu COVID Nepokryté náklady je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. leden 2021 až 31. březen 2021.

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE.

Žádosti do programu COVID 2021 bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

O podporu může žádat podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo příspěvková organizace.

Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE.

Asociace prádelen a čistíren ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR