Skip to main content
Novinky

Výzva k programu COVID Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k programu COVID Nepokryté náklady – Sektorová podpora pro firmy, které byly na přelomu roku 2021 a 2022 nejvíce zasaženy opatřeními proti šíření pandemie COVID 19.

Žádosti je možné podávat od 31. března do 17. května 2022 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Pomoc se vztahuje na období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, kdy výše podpory činí 50 % nepokrytých nákladů za dané rozhodné období. Maximální výše podpory činí 1,5 mil. Požadavek APaČ a Hospodářské komory na rozdělení výše uvedeného období na samostatné měsíce listopad a prosinec bohužel nakonec nebyl vládou uznán.

Oprávněný žadatel musí prokázat, že v roce 2019 (nebo 2018) činil jeho obrat z podporované podnikatelské činnosti více než 50 % z celkového obratu. Dále musí prokázat, že mu v rámci podnikatelské činnosti poklesl obrat za dané rozhodné období oproti srovnávacímu období (adekvátní období od roku 2018 do začátku pandemie) alespoň o 50 %.

Co je třeba doložit?

  • Výkaz o obratu podporovaných činností za rok 2019, příp. 2018, či za srovnávací období podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
  • Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
  • Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnatelnému období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
  • Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce a prostředky z programů Antivirus, či dalších dotací na způsobilé výdaje, sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
  • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy. Prohlášení je generováno z údajů v žádosti přímo v systému AIS MPO.

Kompletní výzva tohoto dotačního programu je ZDE.

Asociace prádelen a čistíren ČR