Skip to main content
Novinky

Informace v souvislosti se situací na Ukrajině

Odkaz na stránky MPSV, kde se hovoří o zaměstnávání uprchlíků a mj. o vízu za účelem strpění pobytu na území ZDE.

MZČR vydalo stanovisko k otázce postupu zaměstnavatelů při placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění v případě, že zaměstnanec z Ukrajiny odcestuje zpět na základě povolávacího rozkazu ZDE.

Ve stanovisku navazujeme na kolegy z MPSV a jejich výklad, že se v takovém případě jedná o jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a v návaznosti na to uvádíme, že není stanovena povinnost platit pojistné z minimálního vyměřovacího základu, a pojistné se platí pouze ze skutečně dosaženého příjmu. V případě, kdy zaměstnanec žádný takový příjem nemá, se pojistné neplatí.

Stanovisko připravené MZČR z pohledu pracovně-právního k případným odchodům pracovníků na základě povolávacího rozkazu s Informacemi pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině najdete na stránkách MPSV Zahraniční zaměstnanost ZDE.

Odkaz na zprávu ohledně pozastavení příjmu žádostí do programů ekonomické migrace ve vztahu k Ukrajině a užitečné odkazy na weby MV, MPSV a MZV ZDE.

V návaznosti na pozastavení vízové agendy pro občany Ruské federace se současně dne 28.2.2022 na základě rozhodnutí vlády ČR zastavuje příjem žádostí a výdej víz taktéž občanům Běloruska. Týká se to žadatelů již zařazených do Programů kvalifikovaný zaměstnanec, vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a klíčový a vědecký personál a stejně tak žadatelů o krátkodobá schengenská víza podávaná na základě potvrzení ústředních orgánů státní správy (dříve ve státním zájmu). Zprávu týkající se pozastavení žádostí do programů ve vztahu k Ukrajině, Rusku a Bělorusku naleznete ZDE.

Důležité informace jasně a předně najdete také zde – souhrnný link na webových stránkách Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny.

Asociace prádelen a čistíren ČR