Skip to main content
Novinky

Výzva k jednání: Vývoj situace

Stejně jako na jaře, i nyní intenzivně komunikujeme problémy našeho oboru. Předsednictvo se propojilo online a prodiskutovalo další postup. V tomto týdnu jsme vydali dvě zprávy se stručným popisem situace v prádelnách a čistírnách. Jejich cílem je diskuze s vládními představiteli o pomoci státu a kompenzacích, ke které zatím nedošlo. Jsme v kontaktu s Hospodářskou komorou, Fórem cestovního ruchu, Asociací textilního a kožedělného průmyslu, oslovili jsme Svaz průmyslu a dopravy, spolupracujeme s mediální a komunikační agenturou.

Antivirus B
Antivirus B zatím nebyl prodloužen. Dnes na toto téma proběhne jednání, kterého se zúčastní místopředseda vlády ČR a zástupce Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. APaČ sdělila svoje požadavky, mezi které patří prodloužení programu do dubna 2021 s navýšením uznatelných výdajů.

Kompenzace
Na základě průzkumů Asociace jsme vyčíslili letošní ztrátu firem v oboru na 2,7 miliardy korun. K jednání na toto téma prozatím nedošlo. Jistým příslibem je pro nás prohlášení místopředsedy vlády Karla Havlíčka, který včera mluvil o další vlně pomoci subdodavatelům, která bude řešena poté, co vláda odškodní „uzavřené obory“ typu restaurace a divadla. Hospodářská komora zítra pořádá videokonferenci, které se zúčastní prezidentka APaČ Jana Puškáčová. Cílem online setkání bude diskuze o aktuální situaci a o dopadech postižených oborů podnikání.Snížená sazba DPH
Tématu snížení sazby DPH ze služeb praní a čištění se dlouhodobě věnujeme. Není to však záležitost, kterou by mohla vyřešit vláda ČR. Dle právní analýzy, kterou jsme si nechali vypracovat, by se muselo jednat o změnu směrnice EU. Zatím posledním krokem, který jsme v tomto směru učinili, bylo projednání v ETSA (Evropská asociace textilní péče) s ostatními evropskými asociacemi. Žádná z oslovených se lobbování za snížené DPH v současné době nevěnuje. My v této snaze pokračujeme.

Závěrem nám dovolte poděkovat Vám, členům Asociace, za povzbudivé emaily s nabídkou pomoci. V tuto chvíli Vás však prosíme především o dodržování vládních opatření, která doufejme brzy povedou ke zlepšení zdravotní i ekonomické situace v naší zemi.

S přáním pevného zdraví a dostatku sil,

Asociace prádelen a čistíren ČR