Skip to main content
Novinky

Výzva evropských zástupců oboru textilní péče k akci

Brusel, 14. září 2022 – ETSA uvítala dočasná mimořádná opatření, která dnes oznámila Evropská komise během projevu předsedkyně von der Leyenové o stavu Evropské unie, včetně nadcházejících debat o cenových stropech. Podrobnější informace nám budou sděleny během nadcházejících zasedání ministrů energetiky v září/říjnu s ohledem na některá konkrétní opatření na podporu podniků postižených plynovou a energetickou krizí.

S ohledem na tuto nejistou dobu by odvětví textilních služeb rádo informovalo Evropskou komisi o vážném dopadu současné energetické a inflační krize na základní služby poskytované odvětvím textilních služeb. Odvětví textilních služeb je nepostradatelné pro infrastrukturu důležitých odvětví, včetně zdravotnictví (např. nemocnic), provozů se sterilním prostředím a pohostinství. 

Bez služeb pronájmu textilu by zdravotnictví zůstalo bez operačního a ložního prádla. Chyběly by oděvy pro zdravotníky, jako jsou sterilní ochranné pláště pro lékaře a sestry, uniformy a další ochranné vybavení. To by mělo katastrofální následky, zatímco odvětví textilních služeb se nadále potýká s následky pandemie covidu-19 a nyní i s energetickou krizí. Na dodávkách uniforem a zásobování od textilních služeb jsou závislé i další důležité služby a profese, jako je stavebnictví, potravinářství, energetika, policie a další. Dokonce i v průmyslových prádelnách pro cestovní ruch je situace opravdu vážná. Hrozí, že mnoho malých a středních podniků již nebude moci fungovat.

Náklady na energie se v našem odvětví zvýšily na dvojnásobek, trojnásobek či ještě více. Jako příklady lze uvést:

  1.  Česká republika: V zemi, kde se nachází předsednictví Rady, se prádelny potýkají se stejně zoufalou situací. Plynárenské a energetické společnosti zasílají prádelnám dopisy, v nichž uvádějí, že jim nezbude nic jiného než drasticky zvýšit ceny, což by pro občany znamenalo katastrofu. Do této chvíle byla reakce v podobě pomoci nedostatečná a nepomáhá udržet tyto prádelny v provozu a sektor služeb dostatečně zásobený hygienickými materiály. Tyto prádelny zaznamenaly až 450 % nárůst nákladů na plyn ve srovnání s rokem 2019 a 500 % nárůst nákladů na elektřinu ve srovnání s rokem 2019. Stejně jako v Německu je naprostá většina (~80 %) pečovatelských domů a nemocnic závislá na dodávkách čistého textilu od firem poskytujících textilní služby, přičemž v případě České republiky tvoří 90 % těchto firem malé a střední podniky. Tyto menší podniky budou mít nesmírně obtížné přežít bez náležité podpory ze strany EU a národních řídících orgánů.
  1. Německo: Zde odvětví textilních služeb zaměstnává více než 80 000 lidí ve více než 2 500 podnicích, z nichž mnohé jsou malé a střední podniky, které jsou pilíři místních komunit, vytvářejí pracovní místa a podporují rodiny. V Německu také exponenciálně vzrostly náklady na energie. Bez dostatečné revize státní podpory pro energeticky náročná odvětví ze strany spolkové vlády i Evropské unie by se nemocnice a služby mohly ocitnout bez životně důležitých pomůcek. Prádelny (zejména malé a střední podniky) navíc nejsou schopny tyto ceny zvládnout a budou nuceny zavřít. 80 % nemocnic a pečovatelských domů v Německu odebírá vyčištěný textil od podniků poskytujících textilní služby, které jsou pro občany nezbytné.
  1. Itálie: Odvětví průmyslových prádelen zde slouží 800 000 zdravotnickým pracovníkům, obsluhuje 220 000 nemocničních lůžek a zajišťuje provedení 9 milionů chirurgických operací ročně. Zaměstnanců v tomto odvětví je 30 000 a obrat v roce 2019 činí 1 705 000 000 EUR. Nárůst nákladů na energie a plyn vážně ohrožuje celé odvětví. V současné době činí náklady na energie a plyn vynaložené podniky 444 109 675 €, což je více než v roce 2019 (340 354 999 €). Ztráta odvětví tedy činí 215 370 505,71 €. Pokud nedojde ke strukturálním zásahům do nákladů na plyn, jako asociace i jako společnosti jsme již nemocnicím sdělili riziko omezení služeb s důsledky i pro zdravotnictví.

Náš průmysl se snaží snižovat spotřebu energie a být stále udržitelnější a jmenování ETSA velvyslancem Evropské komise pro Klimatický pakt je toho důkazem. Jsme odvětví, které hrdě využívá cirkulární ekonomiku. Avšak vzhledem k povaze služeb, které poskytujeme, potřebujeme značné množství energie, abychom udrželi služby, zejména nemocnice a pečovatelské domy, zásobené životně důležitým materiálem a oděvy a lůžkovinami pro samotné pacienty. Tyto pomůcky jsou nezbytné pro fungování nezbytných služeb a pro blaho evropských občanů. Tato krize skutečně oslabuje průmysl prádelenských a textilních služeb v celé Evropě.

Vyzýváme české předsednictví, Evropskou komisi a Evropský parlament, aby se spojily a určily cenový strop. Děkujeme komisi za oznámený energetický balíček a revizi státní podpory. Je naléhavé, aby odvětví průmyslových prádelen bylo na evropské úrovni zařazeno mezi odvětví s vysokou spotřebou energie a plynu, aby mohlo čerpat podporu, jinak budou vážně ohroženy nezbytné služby evropským občanům. 

ETSA zastupuje průmyslové prádelny, služby pronájmu textilu, prodejce pracích prostředků a strojů, národní textilní asociace po celé Evropě a malé i velké podniky poskytující textilní služby. V Evropě zaměstnáváme více než 135 000 lidí a náš celkový obrat na trhu se odhaduje na 11 miliard EUR.

Originální znění zprávy naleznete ZDE.

Zdroj: ETSA
Foto: Studio Flusser