Skip to main content
Novinky

Výjezdní zasedání v hotelu Voroněž

Předsednictvo APaČ se 10. listopadu sešlo ke svému poslednímu letošnímu zasedání v nově zrekonstruovaném hotelu Voroněž. Po jeho prohlídce a následné diskuzi se zástupci vystavovatelů konference INTERCLEAN vedení Asociace rozhodlo, že známý brněnský hotel bude v příštím roce dějištěm 26. ročníku naší tradiční akce, která se uskuteční 5. října 2023.

Na výjezdním zasedání byl debatován také postup Asociace při řešení energetické krize, vývoj hospodaření APaČ v letošním roce s důrazem na výsledek konference INTERCLEAN 2022 a její porovnání s předchozími ročníky. Mluvilo se o budoucnosti vzdělávací mobilní aplikace E-Washboard pro pracovníky prádelen a čistíren i o výsledné podobě dokumentů k indexaci nákladů. Předsednictvo dále schválilo termínovou listinu Asociace pro příští rok – ZDE.

Podrobné informace naleznete v zápise ze zasedání předsednictva, který byl členské základně rozeslán do emailu a dostupný je také v členské sekci ZDE.

Asociace prádelen a čistíren ČR