Skip to main content
Novinky

Vláda schválila kompenzace pro prádelny

Brno, 18. února 2022 – Vláda ve středu 16. února schválila kompenzace pro podnikatele za omezení proti šíření koronaviru z konce loňského roku. Z rozpočtu na ně dá do pěti miliard korun. K dispozici budou čtyři programy podpory. Dotační titul vztahující se na podnikatele v cestovním ruchu, gastronomii a ubytování, budou moci využít také prádelny, které se podařilo prosadit jako jediné z dodavatelského sektoru.

Většina českých prádelen pere prádlo primárně pro cestovní ruch, který byl na konci loňského roku silně poznamenán. Zástupci APaČ ve věci kompenzací informovali o stavu v našem oboru jednotlivé představitele vlády a prostřednictvím médií také širokou veřejnost. Prezentovali jsme lednový průzkum mezi členy asociace, ze kterého mimo jiné vyplynulo, že téměř 40 procent provozovatelů prádelen má o svoji firmu vážné obavy a do tří měsíců jim reálně hrozí krach. V jednáních o kompenzacích náš obor zastupovala Hospodářská komora. „Prádelny se nám podařilo prosadit, protože jsme argumentovali na základě podrobných podkladů, jak byl tento sektor postižen,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a dodává: Oceňuji především konstruktivní komunikaci s ministerstvem průmyslu a obchodu v posledních týdnech. Vnímáme jasně dané rozpočtové limity, a proto realisticky chápeme, že ministerstvo, resp. vláda nemohla vyhovět úplně všem podnikatelským požadavkům. Základní kostra dotačních programů je nicméně pro firmy nastavená vcelku přijatelně.”

Podnikatelé z oblasti cestovního ruchu budou moci čerpat programy COVID Nepokryté náklady a COVID 2022. Týkat se bude firem, které od 1. listopadu do 31. prosince zaznamenaly pokles obratu alespoň o 50 procent v porovnání se stejným obdobím roku 2019. Stát jim přispěje na 50 procent nákladů, maximálně ale 1,5 milionu korun. Stejné vstupní podmínky jako COVID Nepokryté náklady bude mít titul COVID 2022, ze které budou moci podnikatelé čerpat 500 korun na zaměstnance na den.

Prezidentka APaČ Jana Puškáčová oceňuje výsledek jednání, byť podle ní na podporu nemusí dosáhnout všechny poškozené firmy v oboru. „Jako problematické vnímáme srovnávací období, do kterého je zahrnut měsíc listopad. Na prádelny dopadla vládní opatření až se zpožděním, takže bychom uvítali porovnání samostatně za měsíc prosinec. Velice pozitivně však vnímáme, že vládní představitelé již berou náš obor v patrnosti. Za to patří velký dík Hospodářské komoře, která odvedla při jednání velmi dobrou práci. Děkuji také našim členům, kteří nám pomáhali při získávání aktuálních informací o stavu v našem oboru a s mediálním zviditelňováním.“

Zdroj: Asociace prádelen a čistíren ČR
Foto: Petr Coufal