Skip to main content
Novinky

Účastníte se kolegia?

Nejvyšším orgánem Asociace je Kolegium. To je tvořeno zástupci řádných členů, tedy
lidmi z našich členských prádelen a čistíren. Patříte mezi ně? Pak se můžete účastnit jednání
Kolegia, které se schází každý rok.

Zasedání Kolegia se zpravidla pořádá při příležitosti konference INTERCLEAN. Na programu jednání je vyhodnocení aktivit Asociace za poslední rok, plánování programu na ten příští nebo schvalování rozpočtu. Ke všem bodům zasedání je otevřena diskuze, která dává členům Asociace možnost zapojit se do fungování Asociace, ovlivňovat její činnost a celkové směřování.

Poslední jednání Kolegia se uskutečnilo 5. října v OREA Congress Hotel Brno právě v rámci programu probíhající konference INTERCLEAN 2023.

Diskutovalo se například o podobě průzkumu trhu praní a čištění prádla, který bude Asociace zadávat v roce 2024. Zápis z celého jednání jste obdrželi do e-mailu a je k dispozici také v členské
sekci ZDE.

Máte dotazy? Kontaktujte nás na info@apac.cz. Podrobnější informace o jednání Kolegia si můžete přečíst také ve Stanovách Asociace a v Jednacím řádu
Kolegia
.

Děkujeme za účast na letošním Kolegiu a těšíme se na Vás na tom příštím.

Asociace prádelen a čistíren ČR