Skip to main content
Novinky

Odborné komise vytvořily plán aktivit 2024

Členové odborných komisí APaČ se sešli ve druhé polovině října, aby zhodnotili stav aktuálně řešených aktivit a zároveň ustanovili pracovní program na rok 2024. Společným tématem byla certifikace provozů.

Komise pro průmyslové prádelny vedená předsedou Janem Chrištofem z prádelny CHRIŠTOF diskutovala na svém jednání 17. října v Brně obsahovou revizi dokumentů k certifikaci pro průmyslové prádelny dle OS. Ty prošly úpravou již v roce 2022, která se však soustředila zejména na sjednocení s novými Stanovami APaČ, formální revizi a celkové zjednodušení. K obsahové otázce dostanou možnost vyjádřit se také členové Asociace a to již na začátku příštího roku. Více informací ze zasedání komise v zápise, který naleznete v členské sekci.

Komise pro malé prádelny a chemické čistírny vedená předsedkyní Hanou Šabatkovou z Prádelny a čistírny Jihlava mimo jiné řešila i současný stav projektu Certifikace čistíren. Jak bylo již v první polovině tohoto roku schváleno předsednictvem APaČ, na tento projekt Asociace bude žádat o podporu z fondů EU. Další práce na projektu by se v případě schválení rozběhla v roce 2024. Více informací ze zasedání komise ze dne 18. října v zápise, který naleznete v členské sekci.

Asociace prádelen a čistíren ČR