Skip to main content
Novinky

Šetření Hospodářské komory a APaČ: Většina prádelen a čistíren do čtvrt roku zkrachuje

Pokud budou nadále platit současné zákazy a stávající nabídka vládních podpor, 13 procent firem v oboru praní a čištění prádla neudrží své podnikání déle než jeden měsíc. Dalších 50 procent zřejmě zamíří do insolvence do tří měsíců. Vyplývá to z bleskového šetření, které provedly Hospodářská komora a Asociace prádelen a čistíren.

Provozovatelé prádelen a čistíren patří do skupiny sekundárně zasažených podnikatelů, kteří nedosáhnou na cílené kompenzace. Čerpat mohou pouze program Antivirus a nově Covid-Nájemné. Z šetření vyplynulo, že většině prádelen a čistíren současné vládní programy pokrývají méně než 20 procent jejich mzdových a fixních nákladů. „Čísla z ankety nám znovu ukazují, jak málo vláda prádelnám a čistírnám pomáhá. Nový dotační program, který bude pamatovat i na obory, jako je ten náš, a na škody vzniklé i v minulém roce, je nezbytností. Jen tak bude zachována kontinuita našich služeb, uvádí prezidentka Asociace prádelen a čistíren Jana Puškáčová.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu má nyní představit univerzální dotační program COVID 21, který bude pamatovat i na podnikatele, kteří sítem podpor dosud propadali, přestože jsou mimořádnými opatřeními zasaženi. Ministerstvem zamýšlená metodika kompenzace dle počtu zaměstnanců se ovšem zamlouvá pouze pěti procentům dotazovaných podnikatelů. Za nejefektivnější podporu provozovatelé prádelen a čistíren považují obratové parametry kompenzací. A to metodiku, kdy stát kompenzuje určité procento z poklesu obratu mezi srovnatelným krizovým obdobím a předkrizovým obdobím, anebo kompenzace určitého procenta z obratu dosaženého v předkrizové době.

Asociace prádelen a čistíren ČR