Skip to main content

Ve dnech 10. – 11. března se v Praze uskutečnilo další setkání partnerů projektu s pracovním názvem EDUCATE!, které organizovala Asociace prádelen a čistíren.

Česká asociace je až do srpna ve vedení části projektu, jejímž cílem je získávat výuková videa. Část z nich měli natáčet samotní zaměstnanci prádelen a čistíren. Na pražském setkání o tom diskutovali partneři projektu. „Řešili jsme přístup k tomuto nápadu v jednotlivých zemích a české prádelny a čistírny z tohoto porovnávání vyšly jako jednoznačně nejaktivnější. Bohužel situace, která nastala jen den po odjezdu partnerů z Česka, vše zkomplikovala,“ vysvětluje s odkazem na nouzový stav, který byl v ČR vyhlášen 12. března projektový manažer Monika Čuhelová. Ekonomická krize, kterou pandemie vyvolala i v oboru prádelen a čistíren, změní i plány projektu EDUCATE!. „Ve hře byla varianta posunutí termínu dokončení projektu o jeden rok, tedy na rok 2022. Nakonec náš původní termín zůstává. Nové situaci se však musíme přizpůsobit a nyní hledáme ty nejvhodnější varianty,“ upřesňuje vedoucí projektu Marcus Flachmeyer z vzdělávacího institutu HeurekaNet.

V současné době partnerské země dále pracují na mediálním zviditelňování oboru, probíhá vyhodnocování nabídek potencionálních e-learningových partnerů a grafické zpracování značky projektu. Další setkání zástupců partnerských zemí by měla na podzim hostit Belgie.

EDUCATE! je projekt financovaný ze zdrojů EU, do kterého jsou vedle APaČ zapojeny také asociace z Německa, Belgie, Švédska, evropská organizace ETSA a vzdělávací institut HeurekaNet. Jeho výsledkem bude online vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren na webových stránkách i v mobilní aplikaci.  A to zdarma v řadě jazykových mutací, včetně češtiny. Spuštění platformy je plánováno na rok 2021.