Skip to main content
Novinky

Přehled témat z jarních zasedání orgánů Asociace

Zasedání předsednictva
Ke druhému letošnímu zasedání se 17. května předsednictvo APaČ sešlo v Lukách nad Jihlavou. Zabývalo se mimo jiné indexací nákladů v souvislosti se zvyšujícími se cenami energií, přípravám aktuálního ročníku konference INTERCLEAN a rozhodlo také o nové zástupkyni APaČ v jednáních s ETSA (Evropská asociace textilní péče), kterou se stala členka předsednictva Nikola Kašparová. Dále bylo diskutováno hospodaření asociace 2021 a 2022. V této souvislosti se debatovalo o zvýšení členských příspěvků pro příští rok, které bude projednáno na Kolegiu 2022. Více informací se dozvíte v zápise ze zasedání předsednictva, který je umístěn v členské sekci.

Zasedání Komise pro průmyslové prádelny
Členové komise se 10. května sešli k letošnímu prvnímu zasedání v Brně. Došlo k projednání současné podoby Metodiky pro zadávání veřejných zakázek na službu Praní prádla a oděvů pro zdravotnická zařízení. Přítomní byli dále seznámeni se stanoviskem právního zástupce APaČ k současné podobě dokumentů k certifikaci prádelen, které budou v letošním roce revidovány. Návrh na případnou změnu na postu předsedy komise předložil její současný předseda pan Milan Poddaný. Po krátké diskuzi se členové komise shodli na jeho dalším pokračování. Více informací naleznete v zápise z KpPP, který je umístěn v členské sekci.

Zasedání Komise pro malé prádelny a chemické čistírny
Přestože se členové komise na konci května sešli v Prádelně a čistírně Jihlava v malém počtu, z jednání vzešla řada zajímavých nápadů. Komise se zabývala aktuálním stavem projektu certifikace čistíren, který by podle nového průzkumu APaČ ocenilo 50 procent zákazníků čistíren. Členové debatovali také o možnosti spolupráce s příbuznými středoškolskými obory a učilišti v rámci nabídky placené praxe v provozech prádelen a čistíren. Dále vyšla z jednánímyšlenka na pravidelné pořádání Dne otevřených dveří v prádelnách a čistírnách pro návrháře a zástupce českých oděvních značek s cílem výměny informací, které by mohly podpořit rozvoj udržitelné módy v ČR. Více informací naleznete v zápise ze zasedání, který je umístěn v členské sekci.

Jednání Certifikační komise
Zástupci Certifikační komise APaČ se s přizvanými hosty sešli na jednání v Olomouci. Hlavním tématem byla revize dokumentů k certifikaci dle oborových specifikací. Cílem je především sjednotit tyto dokumenty se zbývající dokumentací asociace, jejich celkové zpřehlednění a také vytvoření nové přihlášky k certifikaci. Návrhy revidovaných dokumentů budou projednány na červnovém zasedání Komise pro průmyslové prádelny. Následně budou předloženy k odsouhlasení předsednictvu na zasedání dne 6. září. Více v zápise, který je umístěn v členské sekci.

Jednání pracovní skupiny pro certifikaci čistíren
Pracovní skupina pro certifikaci čistíren ve složení Miroslav Malina (P-MM), Hanuš Zvolský (cleany.cz), Monika Býmová (APaČ) a Eva Wernerová (Smart Dry Cleaners) pokračuje v přípravách projektu. Zatím poslední květnová schůzka, která se konala v Praze, se zaměřila na předběžný odhad ceny za certifikaci. O výstupech z pravidelných schůzek pracovní skupiny jsou informováni členové Komise pro malé prádelny a chemické čistírny a také členové předsednictva APaČ, kteří mají možnost vývoj projektu certifikace čistíren připomínkovat.

Jednání o oborové indexaci nákladů
V Brně se konalo jednání pracovní skupiny k vývoji Cost Index dokumentu. Jedná se o oborový index nákladů, který vytváří a pravidelně aktualizuje řada asociací textilní péče napříč evropskými zeměmi. Zobrazuje zpětný vývoj nákladů prádelen, prádelen s pronájmem a čistíren. Provozovatelům by mohl sloužit jako podklad pro jednání, který je založený na datech z veřejně dostupných zdrojů. Na jednání byli přítomni prezidentka APaČ Jana Puškáčová, viceprezident Jan Chrištof, Prokop Drášil z prádelny a čistírny Arbela a výkonná ředitelka APaČ Monika Býmová. 

Zasedání Dozorčí rady
Jednání Dozorčí rady APaČ se uskutečnilo v Jihlavě. Výsledek hospodaření APaČ za rok 2021 byl ovlivněn dopady pokračující pandemie koronaviru. Oproti plánovanému vyrovnanému rozpočtu je výsledkem ztráta 10 710 Kč. Výnosy APaČ loni tvořily zejména členské příspěvky, konference INTERCLEAN, aktivity partnerství a inzerce časopisu Informátor. Náklady APaČ byly vydávány převážně za uspořádání konference INTERCLEAN, činnost sekretariátu, dále PR oboru v souvislosti s koronavirovou pandemií a jednáními o kompenzacích, a za vydávání odborného magazínu Informátor. Na hospodaření se odrazily nižší výnosy z konference INTERCLEAN, kterou APaČ uspořádala za symbolické ceny pro účastníky i vystavovatele. Více v zápise, který je umístěn v členské sekci.

Asociace prádelen a čistíren ČR
Foto: APaČ