Skip to main content
Novinky

Předsednictvo zasedalo ve Švábově

Předsednictvo Asociace se 24. května sešlo k letošnímu druhému zasedání ve Švábově na Vysočině. Věnovalo se úpravě a doplnění Organizačního řádu komisí, jehož nová verze je zveřejněna na webových stránkách Asociace. Dále členové předsednictva debatovali o Oborovém indexu nákladů, který by měl být dostupný pro členskou základnu během června, a zabývali se výstupy z Komise pro malé prádelny a chemické čistírny.

Předsednictvo zhodnotilo nultý ročník Dne otevřených dveří a na doporučení Komise odsouhlasilo investici do webových stránek této akce, která ponese název TexTalk (kombinace slov Textile a Talk). Zároveň bude zváženo navázání spolupráce s PR agenturou, aby se akce brzy dostala do povědomí známých oděvních značek, jejichž zástupci by měli být její součástí.

Členové předsednictva dále schválili doplnění Komise o dva nové členy. Spolupracovat budeme nově s Evou Wernerovou ze Smart Dry Cleaners a s Jiřím Barošem z Blankyt Plus.

Na zasedání byl diskutován výstup ze zasedání evropských asociací v rámci členství v ETSA a byla schválena účast v pracovní skupině k environmentálním tématům, kde bude Asociaci zastupovat členka předsednictva Nikola Kašparová.

Členům předsednictva byl představen návrh programu letošní konference INTERCLEAN. Dle dohody se zástupci vystavovatelů bude novinkou letošního ročníku úniková hra na jejich stáncích. Mezi přednášejícími bude například ředitel želivského kláštera Peter David Palušák, který promluví o vztazích na pracovišti, nebo zástupce Vysokého učení technického, který bude prezentovat výsledek studie, kterou Asociace v letošním roce zadala ke zpracování: Srovnání parametrů údržby prádla v profesionální prádelně a v domácích podmínkách.

Na základě rozhodnutí Kolegia nyní Asociace také připravuje APaČ ROAD SHOW. Jejím cílem má být osvěta tělesného a duševního zdraví u pracovníků prádelen a čistíren. Testovací verze této akce se uskuteční během letních měsíců. Více informací z jednání předsednictva naleznete v zápise v členské sekci na webu Asociace.

Zdroj: Asociace prádelen a čistíren ČR