Skip to main content
Novinky

Návrh dotačního programu Covid – PRÁDLO

Na začátku prosince Asociace prádelen a čistíren zorganizovala průzkum trhu o dopadech krize na náš obor, kterého se zúčastnily tři čtvrtiny členské základny:

 • 100% prádelen a čistíren zaznamenalo pokles zakázek

 • téměř dvě třetiny provozů hlásí v období říjen – listopad 2020 pokles zakázek o 70-100% oproti stejnému období loňského roku

 • 78% prádelen a čistíren snižovalo stavy pracovníků, třetina z nich o 20-30%

 • 13% prádelen a čistíren zcela uzavřelo svůj provoz

 • 75% prádelen a čistíren dává práci lidem se složitou situací na pracovním trhu

Po řadě neúspěšných pokusů o cílenou vládní pomoc, zástupci Asociace za podpory Hospodářské komory dál vyjednávají s Ministerstvem průmyslu a obchodu o kompenzacích pro zasažené podnikatele. Asociace ministerstvu předložila návrh dotačního programu s názvem Covid – PRÁDLO.

NAVRHOVANÁ DEFINICE ZASAŽENÉ FIRMY

 • snížení tržeb o 50% a více ve sledovaném období oproti stejnému období v roce 2019
 • zaměstnanci musí být ve stavu nejméně od 1.8.2020
 • zaměstnanci nesmí být ve výpovědní lhůtě

NAVRHOVANÁ VÝŠE PODPORY

 • 20.000 Kč na zaměstnance/měsíčně (odhadovaný zásah 6.600 osob v celé ČR)
 • max. 15.000.000 Kč/firma za celé období (odhadovaná celková suma do 1 mld Kč za celé období 6 měsíců)
 • odečítá se již čerpaná pomoc (Antivirus, kompenzační bonus)
 • rozhodné období od 1.10.2020 do 31.3.2021 na měsíční bázi

O aktuálním vývoji jednání informujeme členskou základnu prostřednictvím emailu.

Asociace prádelen a čistíren ČR