Skip to main content
Novinky

Kompenzační opatření: vývoj jednání

Zástupci naší Asociace se každý pátek účastní pravidelného online setkání s reprezentanty Hospodářské komory v čele s prezidentem Vladimírem Dlouhým a zástupci dalších oborových organizací. Prezidentka APaČ Jana Puškáčová dnes v této skupině sdělila následující:

„Situace je nyní opravdu na hraně. V našem oboru se promítá dvojakost, kterou sama, jako podnikatel řídící pět firem, zažívám. Podniky z našeho oboru dodávající do potravinářského průmyslu, farmacie nebo zdravotnictví fungují relativně udržitelně. Ovšem ty, které byly navázány na cestovní ruch a společenský život jsou vyčerpány již z prvního kola uzavírek a teď už v podstatě čekají na smrt. Důvod, proč znovu zmiňuji to, co se snažíme již měsíce pořád dokola komunikovat, je, že pro naše členy stále nejsme schopni najít absolutně žádnou pomoc od vlády. Ano, máme členy se stovkou zaměstnanců, kteří dodávají svoje služby nemocnicím, pekárnám, mlékárnám, ti to zvládnou. Ale pak je tady obrovské množství firem, které jsou na nule. Banky již nejsou vstřícné, Covid-Nájemné se na nás dle dostupných informací nevztahuje, peníze jsou vyčerpané, takže ani částky na doplacení mezd v rámci programu Antivirus mnohdy nejsou naši členové schopni pokrýt. Lidé nevidí plán rozvolňování a světlo na konci tunelu. Lidé nevědí, zda a jak dlouho mají své podnikání ještě zkoušet držet, nebo zda mají svoji firmu zavřít už zítra. Bohužel intenzivně vnímáme neochotu vlády s námi jednat.“

Oceňujeme práci Hospodářské komory, která se znovu chystá zabojovat za vybrané sektory, mezi kterými je také obor praní a čištění, a prosadit další kompenzace. Situace v některých oborech je mimořádně kritická a čekání na pomoc je nekonečné. Podnikatelé nesou tvrdé důsledky kroků státu a řada z nich, která současnou krizi nepřežije, již znovu nezačne podnikat, protože nevěří ve smysl své tvrdé práce. Současnou realitou je však to, že přestože je snášeno tisíce argumentů, druhá strana se v tuto chvíli soustředí na situace v nemocnicích, nikoli na situaci ekonomickou.

V pondělí dne 9. listopadu pořádáme online setkání, kterého se bude účastnit prezidentka APaČ Jana Puškáčová. Cílem je diskuze se zástupci Asociace a také mezi členy samotnými. Pozvánka byla rozeslána členské základně na email.

Asociace prádelen a čistíren