Skip to main content
Novinky

Dozorčí rada kontrolovala hospodaření minulého roku

Dozorčí rada APaČ se sešla 28. května v Prádelně a čistírně Jihlava. Členkám byly předloženy k nahlédnutí veškeré účetní dokumenty Asociace za uplynulý účetní rok. Loňské hospodaření skončilo mírnou ztrátou 3 603 Kč. 

Výnosy APaČ v roce 2023 tvořily zejména členské příspěvky, konference INTERCLEAN, aktivity partnerství, vzdělávání a certifikace. Náklady byly vydávány převážně za uspořádání konference INTERCLEAN, činnost sekretariátu a za vzdělávací aktivity, mezi které nově patří i organizace networkingové akce TexTalk na podporu udržitelnosti oděvů a APaČ Road Show zabývající se prevencí fyzické a duševní kondice pracovníků prádelen a čistíren.

Dozorčí rada ve složení Hana Šabatková, Irena Filipová a Dana Štěpničková provedla kontrolu předložených účetních dokladů a neshledala neshody v hospodaření. Zpráva Dozorčí rady je umístěna v členské sekci ZDE a bude předložena na jednání Kolegia 3. října 2024 v rámci programu konference INTERCLEAN 2024.

Asociace prádelen a čistíren ČR