Skip to main content
Novinky

Covid 2021: Vzniká nový kompenzační program

Hospodářská komora adresovala ministerstvu průmyslu konkrétní návrhy, jak nově vznikající kompenzační program poslední záchrany, pracovně označovaný covid 2021, upravit. Vznik programu iniciovala na začátku letošního roku. 

„Parametry nového programu, se kterými jsme se seznámili, by v praxi nevedly k jednoduchém a rychlému přístupu firem k programu poslední záchrany. Od začátku voláme po prosté a srozumitelné univerzální pomoci, na kterou budou mít nárok i ti, kteří dosud propadají sítem podpor. Máme obavy, že tak, jak jej ministerstvo průmyslu navrhlo, ale bude znamenat, že žadatelé budou muset podstoupit nepřiměřenou administrativní zátěž a dlouho čekat na vyplacení podpory,“ uvedl ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Ladislav Minčič, který od podnikatelů shromažďuje podněty k novému programu a předkládá je jménem Hospodářské komory ministerstvu průmyslu a obchodu.

Například ministerstvo se odchýlilo od návrhu Hospodářské komoře v tom, že na kompenzaci budou mít nárok jen ti podnikatelé, kterým mimo jiné meziročně poklesl obrat o nejméně 30 %. Hospodářská komora původně navrhla dvacetiprocentní limit. 

Problémem je definice okruhu podnikatelů, pokud jde o jejich vztah k uzávěře ekonomiky. Podle Hospodářské komory by totiž měly mít možnost žádat o pomoc např. i polouzavřené firmy a nejenom přímí dodavatelé uzavřených a polouzavřených firem, ale i uzávěrou postižení subdodavatelé. 

„Zásadní musí být také součinnost resortu ministerstva financí, a to nejenom kvůli rozumnému rozpočtovému zajištění programu, ale i v souvislosti s možným alespoň částečným zapojením do správy kompenzačního programu,“ dodal Minčič. 

Hospodářská komora je připravena dále aktivně spolupracovat se státními orgány na nastavení parametrů efektivního programu poslední záchrany i na přípravě perspektivního univerzálního kompenzačního programu, který by nahradil doposud roztříštěné odvětvové programy. 

Hospodářská komora ČR

Asociace prádelen a čistíren ČR (APaČ) plně podporuje snahu Hospodářské komory o vytvoření takového programu, který zahrne zasažené podnikatele, jež dosud propadali sítem vládních podpor. Připojujeme se k apelu na sjednocení a zjednodušení celého systému podpory a zároveň jako již řadu měsíců znovu upozorňujeme na nutnost rychlé pomoci. 

APaČ měla možnost zaslat své připomínky k programu s pracovním názvem covid 2021 a je i nadále připravena aktivně spolupracovat se státními orgány na nastavení parametrů efektivní a rychlé podpory zasaženým podnikatelům.

Asociace prádelen a čistíren ČR