Skip to main content
Novinky

Co je nového v testování zaměstnanců a OSVČ

Od pondělí 20. prosince 2021 došlo ke změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 20. listopadu 2021, které se týká testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.

Testování zaměstnanců

Zaměstnanci, kterému vyšel rychlý antigenní test pozitivní, bezodkladně informuje zaměstnavatele o tom, že nebude moci nastoupit do pracovního procesu kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a pracoviště opustí.

Doba od zjištění pozitivního výsledku antigenního testu do obdržení výsledku konfirmačního PCR testu, po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Osoby samostatně výdělečně činné, kterým vyšel rychlý antigenní test pozitivní, musí opustit pracoviště.

Zaměstnavatel, jehož zaměstnanci vyšel pozitivní test, se nařizuje vystavit zaměstnanci písemné potvrzení dle vzoru: Potvrzení o pozitivním výsledku preventivního antigenního testu provedeného laickou osobou 

Jestliže vyšel osobě rychlý antigenní test pozitivní, nařizuje se podrobit se bez bezodkladně konfirmačnímu RT-PCR testu na vyšetření přítomnosti viru u poskytovatele zdravotních služeb. Pokud jde o zaměstnance, je povinen předložit, před provedením konformačního testu poskytovateli zdravotních služeb potvrzení zaměstnavatele.

Pozitivní OSVČ musí mít čestné prohlášení

Pokud jde o osobu samostatně výdělečně činnou, je povinna předložit čestné prohlášení o tom, že si sama provedla nebo jí byl laickou osobou proveden test s pozitivním výsledkem.

Prohlášení musí obsahovat:

  • jméno a příjmení osoby,
  • datum narození,
  • číslo pojištěnce,
  • datum provedení testu a
  • podpis.

Osobě, které byl proveden konfirmační CR test s pozitivním výsledkem, se nařizuje uvědomit bezodkladně o výsledku tohoto testu svého praktického lékaře, popřípadě jiného lékaře nebo orgán ochrany veřejného zdraví.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/aktuality/zmeny-v-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-plati-uz-od-vcerejska/

Kompletní informace naleznete ZDE.