Skip to main content
Novinky

Chtěli jsme dát pracovníkům najevo, že jsou důležití, říká manažerka unikátního online vzdělávání pro prádelny a čistírny

Poslední červnový týden uspořádala Asociace prádelen a čistíren tzv. Multiplikační akci k projektu Educate!, do kterého je zapojena společně s kolegy z Německa, Belgie a Švédska. V rámci tohoto projektu financovaného ze zdrojů Evropské unie je vyvíjena platforma online vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren a názvem E-Washboard (česky E-Valcha), která bude prvním produktem tohoto typu na světě. Jaký je aktuální stav projektu, kdy bude platforma oficiálně spuštěna a jaká diskuze vznikla na Multiplikační akci, to prozradila manažerka projektu a výkonná ředitelka Asociace prádelen a čistíren Monika Býmová.

Jak vznikl nápad uspořádat tuto akci?
Uspořádání Multiplikační akce bylo v plánu od začátku tohoto tříletého projektu, do kterého naše asociace vstoupila v roce 2018 společně s asociacemi textilní péče z Německa, Belgie a Švédska a s německým vzdělávacím institutem HeurekaNet. Naše práce se blíží ke konci a cílem této akce bylo informovat odbornou veřejnost o našich výsledcích.

Pro koho byla Multiplikační akce určena?
Naše asociace oslovila s nabídkou účasti členskou základnu a partnery, se kterými spolupracujeme. Jednalo se o členy nejvyššího vedení firem v odvětví péče o textil a textilního průmyslu, vedoucí pracovníky zabývající se školením a personálním managementem a odborné lektory. 

Multiplikační akce se konala ve stejný termín jako zasedání Kolegia Asociace. Byl to od začátku Váš záměr?
Ano. Chtěli jsme Multiplikační akci zajistit maximální účast a toto byla cesta. Museli jsme brát ohled na velké vytížení našich členů, majitelů prádelen a čistíren, kteří se po krizovém roce naplno vrací do práce a jsou velmi zaneprázdnění. Tyto dvě akce ale byly řádně odděleny. Příjemně nás překvapilo, že někteří účastníci dorazili pouze na Multiplikační akci, aby se o naší platformě dozvěděli víc. To potvrzuje zájem o online vzdělávání v našem oboru.

Jaký byl program Multiplikační akce?
Jednalo se o formu prezentace, ve které jsme představili zákulisí projektu, náš tým, který na něm pracoval, popis cílové skupiny, pro kterou platformu vyvíjíme. Prezentovali jsme také jednotlivé intelektuální výstupy a seznam připravovaných modulů. Nedílnou součástí byla ukázka videí a celých vzdělávacích modulů na platformě Moodle. Kladli jsme také důraz na prezentování práce naší Asociace.

V čem spočívala?
Naše asociace sehrála v projektu velmi důležitou roli. Pracovala na všech částech projektu, ale zejména byla ve vedení té části, která se zabývala produkcí výukových videí. Ty jsou pro vzdělávání pracovníků prádelen a čistíren stěžejní, což potvrdil i náš nedávný průzkum. 

Jak jsou videa koncipována?
Máme videa, která jsou klasickou ukázkou chodu provozů prádelen a čistíren s profesionálním komentářem. Cílem projektu však bylo získat autentická videa, ve kterých pracovníci prádelen a čistíren sami aktivně účinkují a popisují svou činnost, řekněme, takoví youtubeři. (úsměv) A to se povedlo. Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří měli o projekt zájem a zapojili se do jeho vývoje. Společně s ostatními partnery se nám podařilo vyprodukovat na 50 videí, která společně s fotografiemi a infografikami usnadní učení. Ještě tu však byla jedna důležitá věc, na kterou jsme kladli důraz – propagace oboru.

Na tu jste se během projektu také zaměřili?
Ano. Chtěli jsme dát pracovníkům prádelen a čistíren najevo, že jsou důležití a jejich práce je nepostradatelná. Veřejnost si neuvědomuje, jak moc je to pravda. Obor praní a čištění prádla prošel za poslední roky automatizací a digitalizací, což pro tyto pracovníky znamená řadu novinek. Pokud si budou uvědomovat, jak důležitou práci dělají, budou mít větší chuť učit se novým věcem. Doufejme, že právě na naší nové platformě.

Jaké byly ohlasy účastníků Multiplikační akce?
První informaci, kterou ode mě účastníci na začátku prezentace dostali, byla ta, ať mi kdykoli skáčou do řeči, když je něco napadne, nebo se budou chtít na něco zeptat. Nebylo naším cílem udělat prezentaci založenou na monologu jednoho člověka, ale hromadnou diskuzi nad budoucností vzdělávání v oboru. Jsem velmi ráda, že taková diskuze po celou dobu probíhala.

Co jste se tedy dozvěděla?
Že máme pořád co zlepšovat. (smích) V tuto chvíli je naše platforma složena z určitého počtu vzdělávacích modulů. Už teď ale máme s partnery projektu nápady na její doplnění, což mi potvrdili i účastníci Multiplikační akce. Musíme například myslet také na pozice, které se přímo netýkají údržby prádla a oděvů, ale pro chod provozů jsou nepostradatelné, jako je řidič, údržbář nebo technik. Zabývat se musíme také motivací pracovníků k tomu, aby naši platformu využívali. 

Kdy a jak ji tedy budou moci využívat?
Vzdělávací platforma se jmenuje E-Washboard. Pod tímto názvem bude ke stažení jako mobilní aplikace do chytrého telefonu, ale používat půjde i na běžném počítači skrze webovou stránku. A to od září tohoto roku. Důležité je, že bude pro všechny dostupná zcela zdarma.

V září se tedy spustí základní verze platformy. Co bude dál?
O tom budeme s partnery projektu jednat koncem srpna. Pokud to epidemiologická situace dovolí, sejdeme se konečně všichni osobně v Berlíně, kde budeme řešit podněty, které každá partnerská země sesbírala na své Multiplikační akci. Ještě před tím nás v užší skupině vývojářů čeká týden intenzivní práce v belgickém Gentu, kde budeme projekt finalizovat. Naším společným zájmem je, aby platforma rostla a zdokonalovala se. Všichni cítíme, že má velký potenciál do budoucna.

Asociace prádelen a čistíren ČR