Skip to main content
Novinky

APaČ připravuje nový průzkum trhu

Asociace prádelen a čistíren připravuje nový průzkum trhu profesionálního praní a čištění v ČR. Cílem je shromáždit poklady pro případná další podzimní jednání s představiteli státu a pro mediální zviditelnění našeho oboru. Pokud tedy operátor zavolá i Vám, věnujte mu prosím několik minut svého času. 

Otázky budou směřovat zejména na dopady koronavirové krize na české prádelny a čistírny, na efektivitu vládní pomoci, ale také na vytížení provozů během letních měsíců. Například návrat turistů do pražských ubytovacích zařízení je dle průzkumu agentury STR nejpomalejší v celé Evropě. „Vnímáme nový průzkum jako důležitý nástroj pro případné další podzimní dění týkající se epidemiologické situace. Budeme mít v ruce čerstvá data z provozů. Řada z nich bohužel silně pociťuje dopady krize i během letních měsíců,“ říká výkonná ředitelka Asociace prádelen a čistíren Monika Býmová.

Ke zpracování průzkumu jsme znovu oslovili výzkumnou agenturu Brand Brothers, se kterou jsme již v roce 2019 pracovali na historicky prvním průzkumu trhu prádelen a čistíren v ČR. Jeho výsledky jsme prezentovali na konferenci INTERCLEAN 2019. Průzkum je dostupný na našich webových stránkách ZDE.

I nyní plánujeme stejný postup. Výsledky nového průzkumu představíme na konferenci INTERCLEAN 2021, která se uskuteční v brněnském hotelu Passage ve čtvrtek 7. října 2021. Pro členy asociace bude platit speciální snížené vstupné 1000 Kč + DPH. Registrace na konferenci INTERCLEAN bude spuštěna v následujících dnech.

Průzkum bude zahrnovat také otázky například na kapacitu vypraného/vyčištěného prádla, spotřebu vody a energie, výši mezd zaměstnanců, plánů na investice do strojního vybavení či ekologické aspekty provozů.

Asociace prádelen a čistíren ČR