Skip to main content
Novinky

APaČ na jednání pracovní skupiny ETSA v Kolíně nad Rýnem

V Kolíně nad Rýnem se sešla pracovní skupina evropské asociace textilní péče ETSA pro inovaci a výzkum. Za APaČ se jednání účastnila členka předsednictva Nikola Kašparová.

Pracovní skupina se v termínu 7. a 8. května konala pod záštitou společnosti ALSCO, ve které jako CEO působí nově zvolený prezident ETSA Thomas Neyers. Jednalo se o podobě nového programu Horizont Evropa (rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2021–2027) pro náš obor. Ten je vytvářen ve spolupráci s evropskou textilní asociací EURATEX a pokrývá následující témata:

  • Kompetitivní udržitelná výroba nových a bezpečných materiálů – zaměřeno na workwear a zdravotnictví
  • Digitální cirkulární dodavatelské modely
  • Udržitelnost a čisté procesy ve výrobě

Podání projektu se uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2025. Půjde o alokaci 60 milionu EUR.

Přítomní hosté z řad členů ETSA a dalších odborníků ze sektoru textilní péče řešili také publikovaný výzkum vedený Prof. Katie Laird, která porovnávala výskyt mikrobu v domácích a průmyslových tunelových pračkách. Výsledky prokázaly extrémní výskyt mikroorganismů v domácích pračkách a jejich významný přenos zpět na kůži člověka, což poukazuje na nutnost praní zdravotnických a pracovních textilií v průmyslových prádelnách, mimo jiné i kvůli hrozně mnohonásobně zvýšené rezistenci na antibiotika, která již nyní představuje celosvětový problém.

Na programu setkání byla dále problematika PFAS (skupina tisíců syntetických chemických látek, které jsou široce používány v celé společnosti a nacházejí se v životním prostředí). Belgická asociace textilní péče je ve fázi hledání partnerské univerzity na výzkum odbourání PFAS v odpadních vodách prádelen a postavení prvního modelu využívající filtry spolu s aktivním uhlím a pěnou, která na sebe bude PFAS vázat.

Tato a další témata budou dále rozpracována na setkání národních asociací, které se bude konat v červnu v Berlíně.

Asociace prádelen a čistíren ČR
Zdroj: Nikola Kašparová