Skip to main content
Novinky

Stanovisko APaČ k novým kompenzačním programům

9. března 2021, Brno – Asociace prádelen a čistíren (APaČ), která reprezentuje firmy v oboru praní a čištění prádla, uvítala schválení dvou nových kompenzačních programů, jež konečně rozdělují podnikatele dle skutečných dopadů krize na jejich podnikání, a nikoli dle oboru, ve kterém podnikají. Zároveň velice oceňujeme, že parametry nových programů byly diskutovány s Hospodářskou komorou a oborovými asociacemi, včetně APaČ. Negativně však vnímáme fakt, že výsledná podoba těchto programů není společným kompromisem.

Ačkoli si uvědomujeme složitou pozici vlády dohlížející na již nyní velmi napjatý státní rozpočet, musíme konstatovat, že nové kompenzační programy zdaleka nepokryjí všechny zasažené firmy, jež pomoc zoufale potřebují. Nastavení podmínky nároku na kompenzace ve výši 50% poklesu obratu považujeme za nesmírně tvrdé kritérium a řada firem tak bude trestána za to, že se situaci snažila přizpůsobit. Kompromisem, se kterým jsme do poslední chvíle počítali, bylo stanovení poklesu alespoň na 40%. 

Dalším parametrem, na kterém se nepodařilo najít s vládou shodu, je výše kompenzovaných ztrát u programu COVID Nepokryté náklady. Vláda rozhodla o tom, že bude české podniky kompenzovat pouze do 60% ztrát. Evropská pravidla přitom umožňují členským zemím kompenzovat mikrofirmy do deseti zaměstnanců až do výše 90% a ostatní podniky do 70% nákladů.

Za skandální ovšem považujeme zejména odmítnutí diskuze nad zpětnou kompenzací za rok 2020 pro firmy, jež loni propadly sítem cílených podpor, kam patří i prádelny a čistírny. Kompromisem pro nás bylo jednat o kompenzacích nikoli od loňského března, ale pouze za poslední čtvrtletí roku 2020. Dosud nám nebylo dostatečně vysvětleno, proč některé segmenty dostaly své vlastní dotační programy a jiné nikoli. Téma vypořádání za loňský rok pro nás tímto není uzavřeno a věříme, že se k němu s vládními představiteli znovu vrátíme.

Asociace prádelen a čistíren ČR
Foto: Zdeněk Porcal, Studio Flusser