Skip to main content
Novinky

Vzdělávací aplikace ponese název E-Washboard

Mezinárodní projekt Educate! se v posledních měsících dočkal zásadních změn. Vzdělávací mobilní aplikace, která z tohoto projektu vzejde dostala název E-Washboard, pod kterým bude prezentována své cílové skupině, potenciálním partnerům a veřejnosti. Po řadě diskuzí se na názvu shodli vývojáři platformy, mezi kterými je také Asociace prádelen a čistíren.

„E-Washboard česky znamená E- Valcha. Jde o komický protiklad snažení tohoto projektu, kterým je vyvinout online vzdělávací platformu, která ukáže náš obor v moderní době – tedy digitalizovaný a automatizovaný,“ říká projektová manažerka reprezentující českou Asociaci Monika Čuhelová. Za jejího dohledu také v těchto dnech vzniká logo manuál celého projektu. Výše můžete vidět poslední návrh, který nyní budou partnerské země posuzovat.

Vedle práce na vizuálu celého projektu se samozřejmě pozornost partnerských organizací soustředí na jeho obsah. „Každý týden probíhá nejméně jeden online meeting. V posledním měsíci se hlavně soustředíme na samotnou stavbu výukových materiálů a jejich zapracování do systému Moodle. To je software pro výuku online kurzů dostupných na webových stránkách,“ vysvětluje Čuhelová. Důležitou součástí této vzdělávací platformy budou také videa, která natáčejí samotní pracovníci prádelen a čistíren. Asociace jim zaslala výzvu, aby se do projektu aktivně zapojili.

Asociace prádelen a čistíren ČR

Educate! je projekt financovaný ze zdrojů EU, do kterého jsou vedle APaČ zapojeny také asociace z Německa, Belgie, Švédska, evropská organizace ETSA a vzdělávací institut HeurekaNet. Výsledkem projektu bude online vzdělávací aplikace E-Washboard pro pracovníky prádelen a čistíren na webových stránkách i v mobilní aplikaci. A to zdarma v řadě jazykových mutací, včetně češtiny. Spuštění vzdělávací platformy je plánováno na rok 2021.