Skip to main content

Tématem diskuze byl dopad současného dění na trh prádelen a čistíren, o kterém naše asociace prostřednictvím Hospodářské komory informuje vládní představitele od samotného počátku krize.

Debatovalo se o úzkém propojení našeho oboru s cestovním ruchem. Zároveň jsme vznesli připomínky našich členů k nástrojům státní pomoci v krizové době. Zdůrazňovali jsme pozici zaměstnanců, kteří se s příjmy dostávají na minimální hranici, i nelehkou roli zaměstnavatelů, kteří budou potřebovat podporu státu i po ukončení nouzového stavu.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý vede naše připomínky před dalšími jednáními s vládními představiteli ČR v patrnosti a vyjádřil všem pracovníkům našeho oboru velkou podporu.

Členstvím v naší asociaci se zároveň stáváte členy Hospodářské komory.

www.komora.cz