Skip to main content

I této v náročné době se předsednictvo Asociace sešlo v původně plánovaném termínu 13. května. Na druhém zasedání letošního roku byly prezentovány aktivity APaČ během koronavirové krize, které zahrnovaly komunikaci s členskou základnou i nečleny Asociace, s Hospodářskou komorou a vládními institucemi, dále medializaci důležitých témat a problematiku zařazení oboru praní do kritické infrastruktury ČR.

Předsednictvo se také zabývalo výsledkem hospodaření loňského roku, který skončil s přebytkem 484 tisíc Kč. Důvodem byla především povedená konference INTERCLEAN a optimalizace nákladů. Na základě toho předsednictvo odsouhlasilo uvolnění částky 100 tisíc Kč na realizaci nových webových stránek Asociace s důrazem na zpřehlednění nabízeného obsahu členské základně i veřejnosti.

Dalším důležitým tématem byla letošní konference INTERCLEAN. Předsednictvo se shodlo na důležitosti konání tradiční akce i v letošním roce a odsouhlasilo zvýhodněné ceny pro návštěvníky, vystavovatele a partnery z řad členů Asociace.

Na programu jednání byla také úprava Stanov APaČ. Předsednictvu byl prezentován návrh na zjednodušení celkového znění Stanov a souvisejících dokumentů a také proběhla debata o případných změnách. Členové předsednictva se tímto budou dále zabývat v plánovaném mimořádném online zasedání, které se má uskutečnit v červnu.